Internasjonalt

Ære til Imam Khomeini

Det er årsdag for Imam Khomeinis bortgang. Ære til Imam Khomeini! Han er et revolusjonært eksempel. Imam Khomeini – sammen med det iranske folket – veltet det USA- og Israel-tilknyttete Shah-regimet og opprettet et bredt, folkelig basert styre med grunnlag i det iranske folkets egen historie, kultur og tro. En stor og imponerende revolusjon.

Revolusjonen gjaldt ikke bare Iran! Den fikk ringvirkninger i store deler av verden. Khomeini ønsket at prinsippene – uavhengighet, folkenes selvstyre basert på egen historie og identitet og anti-imperialisme – skulle spre seg til andre land. Det har de også gjort. Men samtidig utfordret imperialister, undertrykkere, aktuelle makthavere og Israel-kollaboratører i store deler av verden.

USA, Frankrike, England og andre liknende makter følte seg umiddelbart truet – ut fra egne imperialistiske maktinteresser. De sendte Irak under Saddam Hussein til angrep på Iran. En rapport fra FNs generalsekretær datert 9. desember 1991 (S/23273) slo uttrykkelig fast at «Iraks aggresjon mot Iran» startet krigen og brøt internasjonal sikkerhet og fred.

USA, Frankrike og England ga Saddam Hussein moderne krigsutstyr og våpen. Franske piloter styrte Saddams bombefly. Iranske byer og andre sivile mål var bombemål. Arabiske stater som Saudi-Arabia og andre hjalp Saddam med oljedollar.

Det ble en langvarig krig. Saddams bombing av iranske byer – med støtte fra de imperialistiske makter – ble en tung utfordring for Iran. Imam Khomeini sto fast ved etiske prinsipper: ingen bombing av irakiske byer eller liknende sivile mål som gjengjeld! Humanitære regler for krig gjaldt.

USA og andre imperialistiske makter mislyktes med krigen! Iran har stått fast – også i tiden etter krigen! Tross kontinuerlige økonomiske, politiske og andre angrep – har stått sterk, med basis i tanker fra Imam Khomeini.

Ære til han! Og ære til Iran, som er sterkt og stolt, står på egne ben selv når «vinder» blåser. Og mer enn det – når fienden; USA, Israel og andre – åpen sier de skal bombe Iran! Norske myndigheter, dessverre, tier stille.

Et «lystig» slagord fra amerikanske ledere, var dette: «Bomb Iran!» «Festlig» i debatten om amerikansk politikk mot Iran. Vi finner oss i det? For de er vel våre «venner».

Viktige ledere og andre i «lystighet» – måtte det bare være det – om Iran

Amerikanske baser rundt Iran

Visiting Iran (2018)

Trond Ali Linstad visiting Iran. (2018)
 

Imam Khomeini om staten «Israel» og Palestina

Sitater fra Imam Khomeni:

Palestina og det palestinske folket

 • «Vi skal alltid støtte våre palestinske og arabiske brødre og søstre.»
 • «Vi må stå opp og ødelegge Israel og erstatte det med den tapre palestinske nasjonen.»

Den illegitime staten «Israel»

 • «Israel er avvist av oss. Vi skal aldri, under noen omstendigheter, gi noen offisiell godkjenning av den.»
 • «Israel bør bli visket ut av kartet.»

Jøder og jødiske samfunn

 • «Vi anser at jødiske samfunn er noe helt annet enn sionisme og sionister. De sist nevnte er fullstendig adskilt fra religionens folk.»
 • «Hva vil skje med jøder? Muslimer skal ikke skade jøder for de er en nasjon som andre nasjoner, og de skal fortsette med sine liv.»

Sionister

 • «Sionister mener at jøder er overordnet alle andre folk.»
 • «De mener at landet fra Eufrat til Nilen tilhørere Israel og skal tilbake til det.»

Ayatollah Khamenei om staten «Israel» og Palestina

Ayatollah Khamenei, leder av Den islamske republikken Iran, har pekt på dette i forhold til «Israel» og Palestina:

 • Vår mening er at Palestina tilhører det palestinske folket og at den vedvarende okkupasjonen er en stor og uakseptabel urett og trussel mot global sikkerhet og fred.»
 • «Alle forslag til løsning fra Vestens side har vist seg feil, uten resultat, og vil være det i framtiden.»
 • «Vi har fremmet en rettferdig og demokratisk løsning. Alle palestinere – både de nåværende innbyggerne i Palestina og de som er blitt tvunget til å flytte ut til andre land, men har beholdt sin palestinske identitet, inkludert muslimer, kristne og jøder – skal ta del i et kontrollert valg og velge det politiske systemet i landet sitt.»
 • «Fred vil bli etablert.»

Palestina og staten «Israel» den eneste løsning for fred

1. Imam Khomeini og Ayatollah Khamenei, summert:

 • «Israel er avvist av oss. Vi skal aldri, under noen omstendigheter, gi noen offisiell godkjenning av den.» (Imam Khomeini)
 • «Vi har fremmet en rettferdig og demokratisk løsning. Alle palestinere – både de nåværende innbyggerne i Palestina og de som er blitt tvunget til å flytte ut til andre land, men har beholdt sin palestinske identitet, inkludert muslimer, kristne og jøder – skal ta del i et kontrollert valg og velge det politiske systemet i landet sitt.» (Ayatollah Khamenei)

 2. Atallah Hanna, Gresk Orthodoks erkebiskop av Sebastia (m/Jerusalem):

 • «Palestinerne må sette huset sitt i stand og være sterke mot utfordringer.»
 • “Det som trengs av palestinerne og lederne deres nå er å ikke kaste seg ut I en sirkel av meningsløse forhandlinger som ikke vil gi praktiske resultater.”
 • Palestinerne må være bestemte, målbære sine nasjonale rettigheter og henvende seg til folk I verden for rettferd for den palestinske saken.”

 3. Jøder mot sionisme og staten Israel (Neturei Karta):


Trond Ali Linstad

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop