Palestinerne

Aktuelt fra Palestina: motstand, kristne

Khalida Jarrar er politisk fange i Israel. Hun er arrestert for «aktivisme»: har «oppfordret til vold» og tilhører en palestinsk motstandsbevegelse. Holdes fengslet uten lov og dom.


Datteren, Suha Jarrar, er død. Oppfordringen er: La Jarrar bli satt fri så «hun kan begrave og sørge over datteren sin».  Se det som en menneskerett.

Erkebiskop Atallah Hanna, Jerusalem

Erkebiskop Atallah Hanna: «Palestinske kristne hører til i dette landet, vi er solid rotfestet i Palestina.

Palestinske kristne holder fast ved sin palestinske tilhørighet. Sionister på sin side, har ingenting med kristendommen å gjøre, de er involvert i et gammelt og moderne prosjekt som tar sikte på å tømme området for kristne.

Kristendommen lærer oss tålmodighet og utholdenhet og oppfordrer til visdom, ikke å flykte.

Vi er rammet av innvandring som har ført til en dramatisk nedgang i antall kristne i dette området og spesielt i Palestina.

Jeg sier til deg som palestinsk kristen, ikke la deg påvirke av disse stemmene som oppmuntrer til å forlate hjemlandet og migrere på jorda. Du vil ikke finne et vakrere sted i denne verden enn Palestina! Dette til tross utfordringer og vansker vi lever i, med smerte, lidelse og tristhet. Den som tilhører kristendommen, må ofre og forbli i landet sitt tross alt som skjer.

Vi kan ikke forestille oss Palestina uten kristne, som har bidratt til det nasjonale, intellektuelle, åndelige og menneskelig liv i Det hellige landet.

Avvis uttrykk for ekstremisme og tilbakestående tenkning, forbli i dine palestinske, arabiske omgivelser. Vi er kristne – det var vi og skal forbli. Ingen stormer, konspirasjoner eller utfordringer skal påvirke oss.

Vi sier til palestinske kristne: ‘Dere er jordas salt!’ Vær kilde til godhet og velsignelse for dette folket. Sionister som feilaktig hevder å tilhøre kristendommen, prøver å splitte følelser og vekke sekteriske instinkter som vi avviser helt.»

Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop