Norge

Al Quds-dag, fredag 22. mai 2020

Kjære venner av Palestina!
Kjære venner av rettferd; venner av undertrykte og fordrevne folk; venner av de som få sitt land okkupert og stjålet, av innvandrende settlere; rasister, som tar seg – kriminelt – til rette! Kjære venner av Palestina.

Kjære venner av Jerusalem: Al Quds – sentrum for religioner og kulturer i hundrer av år: nå okkupert av sionistiske jøder! Med stilltiende aksept av store makter; Norge tier også – i hovedsak – stille!

Palestinernes fiender – og andre som ikke vil se – er mange.

Takk til dere – fremmøtte her – for å vise støtte til Palestina og palestinerne! Og til okkuperte Jerusalem: Al Quds.

Paroler
«Palestina må bli fri!» Ja, det er en parole for i dag. – Og for hver dag! Strid for rettferd – mot undertrykking og fordriving – er ikke tids- og stedsbestemt. Vi minner om dette i dag.

«Jerusalem er hovedstad i Palestina!» Det har vært og er sant – selv om de sionistiske okkupantene har innlemmet Jerusalem i Staten Israel! Stikk i strid med internasjonal rett.

«Sammen for Jerusalem!» Sammen for Jerusalem; Al Quds, står vi for rettferd – og for fred!

Sionisme og antisionistiske jøder
Sionistisk, jødisk tenkning, står i dag bak at Israel – sionistisk stat – vil innlemme hele Palestina i Staten Israel!

Viktig er å merke at anti-sionistiske jøder – jøder mot sionisme og Staten Israel – klart og bestemt demonstrerer og protesterer mot dette! I en hilsen til dette arrangementet sier en av dem, Rabbi Dovid Dovid Waiss – på vegne av Neturei Karta: Jøder mot sionisme og Staten Israel:

«Jøder og muslimer – ja, jøder og arabere, og mange andre: Vi har levd sammen i fred i Palestina i århundrer! Vi håper det skal bli slik igjen! Vi – jøder mot sionisme – fordømmer sionismen, som ikke har noe med jødedom å gjøre! Sionisme er blind, voldelig nasjonalisme» Sionisme og Staten Israel betyr stor urett og kriminalitet begått mot palestinerne!

Vi ser frem til at Staten Israel snarlig skal bli oppløst, fredelig og fullstendig – for fred og rettferdighet i Palestina!»

Konklusjon
Palestinere og ikke-sionistiske jøder – jøder, arabere og andre – må leve i fred i Palestina: Palestina må bli fritt!
Jerusalem: Al Quds, må bli fri – hovedstat i Palestina!
Det er en lang strid: For Palestina! Enkelte tidsrelaterte slag kan være en utfordring – men striden fortsetter!
Takk til dere, venner – som viser side i striden!
For Palestina! Og for Jerusalem: Al Quds!

Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop