Antisionisme

Anti-sionistiske jøder mot krigen i Gaza: «Staten ‘Israel’ må avvikles.»

Uttalelse fra Neturei Karta«Ortodokse Jøder Forent mot Sionisme», 9. oktober 2023.

«Staten Israel og dens sionistiske ideologi har resultert i ubegrenset arabiske og jødiske blodsutgytelser. Krigsutbruddet denne siste helgen er en annen manifestasjon av de blodfargede frøene som sionismen fortsetter å så på daglig basis. Antisionistiske jøder holder på nytt den sionistiske bevegelsen ansvarlig for de siste tragiske hendelsene som både arabere og jøder har lidd.

I 75 år har staten Israel undertrykt og terrorisert det palestinske folket, og hensynsløst myrdet menn, kvinner og barn mens de stjal landet deres og tok hjemmene deres. I sin pågående innsats for å oppnå sine sionistiske, kolonialistiske ambisjoner, har staten Israel fratatt et helt folk grunnleggende menneskerettigheter og har aktualisert et apartheidsystem der palestinerne ikke har noen kontroll eller engang å si i deres daglige liv.

Jødisk teologi
En av de grunnleggende jødiske religiøse læresetninger er at jødene befinner seg i et guddommelig forordnet eksil. Under dette eksilet er de forbudt å opprette sin egen stat. Videre forbyr Toraen drap og tyveri. Sionismen går i strid med alle disse grunnleggende pålegg. Det kan ikke sies eller understrekes nok; sionisme er ikke jødedom.

Helt fra starten var masser av religiøse jøder i både Palestina og i utlandet totalt imot, og avviste den sionistiske bevegelsen og eksistensen av staten Israel. Religiøse jødiske ledere uttrykte i utvetydige vendinger at staten Israel går i strid med jødedommen og er farlig for alle innbyggere i det hellige landet. De advarte om at Israels eksistens ville være katastrofal og bare føre til blodsutgytelse.

Fredelig sameksistens i Palestina
Jøder og arabere levde i fred i Palestina i århundrer, som i alle andre arabiske land. Som jøder er og har vi vært ekstremt takknemlige for gjestfriheten vi har fått gjennom i det siste. Den nåværende konflikten skyldes på ingen måte forskjeller i religioner – i motsetning til den sionistiske fortellingen, som søker å drive en kile mellom jøder og arabere. Denne historiske tilliten, faktisk vennskapet, fredelige respekten og sameksistensen har blitt ødelagt gjennom sionismen og den sionistiske okkupasjonen av Palestina og har i flere tiår vært en hindring for fred.

Staten «Israel» må avvikles
Den eneste løsningen er å anerkjenne grunnårsaken og arbeide for en fredelig og total avvikling av staten Israel, å gi tilbake kontrollen over landet til dets urbefolkning og gjenopprette alle deres rettigheter. Først da kan vi forvente en gjenoppretting av den historiske freden som eksisterte før sionismen.»

(For mer informasjon besøk: www.nkusa.org. Les også: www.frittpalestina og www.koranen.no)

«Jøder» er på rasistisk vis mer «høytstående» enn andre
Sionist-jøder ser «jøder» som en type «overmennesker» av skapninger, Guds «utvalgte» og mest «verdifulle» folk. De legger sin tolkning av Det gamle testamente: Tora, til grunn. Da kan man slakte palestinere, arabere, som de ønsker. Anti-sionistiske, rettmessige jøder er mot, ære til dem.

Neturei Karta: – Jøder mot sionisme og staten ‘Israel’

«Israelske» soldater henter inspirasjon fra Det gamle testamente (Tora) før et angrep: «Drep alt og alle som trekker luft.» Se også dette: «Den israelske hær sin overrabbiner ga soldater som var i ferd med å gå inn i Gaza-stripen, en liten bok som fremførte at alle palestinere er deres dødelige fiender og at brutalitet noen ganger er ‘en god egenskap’». Et annet sted – «synes hærens rabbinske ledelse å oppmuntre soldater til å sette til side internasjonale lover ved krig for å beskytte sivile … Boken siterer den berømte middelalderske jødiske lærde Maimonides som sa at man må ikke bli fristet til følge de tåpelige gentiler (ikke-jøder) som har barmhjertighet for det grusomme.» (The Independent 27. januar 2009.)

Ved Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop