Antisionisme

Antisionisme er ikke antisemittisme

Av Trond Ali Linstad. (Innlegg i Aftenposten, 15. mai 2018)

Takk igjen til Eirik Eiglad, som ved sin omtale av meg i Aftenposten søndag 6. mai, gir meg anledning til å minne om ovenstående: at antisionisme ikke er antisemittisme. De begreper må holdes adskilt

Å være mot sionisme er anstendig! Sionisme er det ideologisk grunnlaget for staten Israel, men er et rasistisk fenomen. Sionisme som rasisme, ble påpekt av FNs Hovedforsamling (1975), fastslått av Organisasjonen for afrikansk enhet (1975) og Ministerkonferansen for alliansefrie stater (1975) og vedtatt av Verdenskonferansen mot rasisme (2001). Antisionister er i godt selskap.    

I tillegg kommer en dom fra Danmark (1981). En dansk politiker og representant i Folketinget skrev et innlegg i avisa Politiken der han blant annet pekte på dette:

– Antisionister, også jøder, mener det ble begått blodig urett mot den palestinske befolkningen ved opprettelsen av den sionistiske staten Israel. De arbeider for at det skal etableres en demokratisk og sekulær, altså ikke-sionistisk stat, i området med like rettigheter for den jødiske og ikke jødiske befolkning.

Han ble anklaget for «jødehets». Saken ble brakt inn for retten. Anklageren tapte saken.

Retten opprettholdt skillet mellom antisionisme og antisemittisme, liksom de internasjonale organisasjonene nevnt over. Eirik Eiglad bør gjøre det samme.

Send gjerne videre.
(Bilder lagt til i etterhånd.)

antisionisme-er-ikke-antisemittisme2
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop