Internasjonalt

Arabiske statsledere svikter palestinerne i historisk avtale med Israel

Arabiske statsledere – korrupte diktatorer, de fleste – svikter palestinerne. Skjønt når har de noen gang støtte dem? Disse lederne, liksom deres forgjengere, har brukt det palestinske spørsmål i egen propaganda for å framstå som redelige og ryddige støttespillere for den palestinske saken i forhold til egen befolkning. Det har vært et fasadespill, egentlig et bedrag for å sikre egen posisjon og innflytelse. Deres fall – nå for USA og Israel – er fortsettelse av det.

Palestinske ledere, noen av dem – kan i perioder hatt tro på enkelte av disse arabiske statslederne, og fulgt opp deres forslag om «fredsplaner» (med fraskrevet rett til Palestina før 1948) og fremme av – ofte en illusorisk – dialog med USA og vestlige makter. Det har pågått i flere tiår.

Ingen ting – absolutt ingen ting – har kommet ut av det! Og nå er kortene kastet av disse arabiske statslederne. De har – åpent – underlagt seg USA, og Israel! Gjennomført, ynkelig, selvsagt.

Palestinerne står alene tilbake! Hva skal de gjøre? Det er nødvendig å tenke på nytt.

Palestinerne må hente fram, og vise styrke! Hva har de av krefter for å la sin stemme bli hørt – og ikke bare være et tilsidesatt tema bak tomme og rutinemessige vedtak. Som ikke har – eller vil – føre til noe. Illusjonenes dialoger må være over.

Palestinerne står tilbake med det de måtte ha av krefter: i markante demonstrasjoner, masse-markeringer, uro og opprør. Og hva med væpnet kamp? Jeg fristes å sitere vedtak fra FNs Hovedforsamling, der det blant annet heter under henvisning til palestinerne:

Hovedforsamlingen «bekrefter de umistelige rettigheter til alle folk under kolonial og utenlandsk dominans og fremmed undertrykkelse til selvbestemmelse, frihet og uavhengighet» … og «bekrefter det rettmessige ved folkenes kamp for frigjøring fra kolonial og utenlandsk dominans og fremmed undertrykkelse med alle midler, inkludert væpnet kamp.» (Res. 3070 (XXVIII)

Skal palestinerne bli hørt – og tatt på alvor? Er det noen annen vei?

  
Israel, USA og arabiske diktatorer – alle enige om å avfeie palestinerne for egeninteresser.

Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop