Sionistisk jødedom

Bibelen. 1 Mos 32,24–32: «Israel» kjempet med Gud – og seiret!

Ja, det står i Bibelen! Jakob, stamfar til jødene, «kjempet» / hadde «brytekamp» (Bibelen) med Gud og seiret! (1 Mos 32,24-32)! Gud fikk ikke «bukt med» Israel! Det står i Det gamle testamentet, jøders (og kristnes) hellige bok.

Jakobs kamp med Gud
Les dette i Bibelen: Gud sa til Jakob: «Du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være navnet ditt, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet.» (Israel betyr: «en som kjemper med Gud». Bibelen. Det norske Bibelselskap, revidert oversettelse av 1930, side 39.)

Gud skjønte han ikke kunne vinne over Jacob/Israel og ga Jacob «et slag over hofteskålen, så hoften gikk ut av ledd mens de kjempet».  Derfor er det slik den dag i dag at «israelittene ikke spiser muskelen over hofteskålen», for Gud ga Jakob «et slag over hofteskålen, på muskelen», da Gud kjempet med Jakob – og Jakob/Israel «seiret». (Bibelen)

Israelitter ærer Jakob/«Israel» som «seiret over Gud»
Israelitter (jøder) ærer Jakob/Israel som «seiret over Gud» – en farlig tradisjon å ta med! Israelitter – med senere felles betegnelse «Israel», har så visst vært i «strid» med Gud – og gått over Guds grenser.

Guds svar
Hva skulle skje med «Israel»/israelittene: jødene – om de ikke respekterte Gud? «Ulykken» skulle ramme dem fordi de «gjør det som er ondt i Herrens øyne». (5 Mos 31,29) «Min (Guds) harme skal flamme opp mot dem.» (5 Mos 31,17) «Herren skal sende over deg ufattelige plager.» (5 Mos 28,59) «Herren skal spre deg blant alle folkene fra den ene enden av jorda til den andre.» 5 Mos 28,64) «Du skal bli et skremsel, et ordtak og et spottord blant alle de folk som Herren fører deg bort til.» (5 Mos 28,37)

Varig advarsel
Det var varig advarsel. (5 Mos 8,11–20) Og historien så langt – ting å lære av, noe synes oppfylt?

«Israel» i Palestina
Og «Israel» – israelittene – i Palestina! Fremmer aggresjon, urett og kriger! «Går over Guds grenser»? Anti-sionistiske jøder sier det: «Israelittene»; dagens sionistiske jøder – gjør urett! Hvilket er sant. Og kan straffe seg – også om en tenker Bibelen.


Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop