Sionisme

Ervin Kohn er sionist – og rasist?

Ervin Kohn er forstander i Det Mosaiske Trossamfund. Han skriver i Utrop om etnisk diskriminering. Kohn fremmer ønsket om forbud mot rasistiske organisasjoner og minner om FNs konvensjon mot all rasediskriminering. FN om rasediskriminering? Vennligst tillat et spørsmål til Ervin Kohn.

Ervin Kohn er erklært sionist. Sionisme er den ideologi som ligger til grunn for staten Israel og forklarer etnisk diskriminering og rasisme mot palestinerne. FNs Hovedforsamling vedtok tidligere en resolusjon som slår fast at sionisme er en form for rasisme (res. 3379). Den ble senere trukke etter press fra USA og Israel.

Skal vi være seriøse om etnisk diskriminering og rasisme? Hvordan forklarer Ervin Kohn sitt standpunkt som sionist? Jeg har utfordret han på dette tidligere, men ikke fått svar. Ser fram til å høre fra han.

Trond Ali Linstad
Innehaver av Palestinsk fortjenstmedalje
og Jødisk ærespris (Neturei Karta)

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop