Palestina

FNs Internasjonale solidaritetsdag med det palestinske folket

Oslo, 29.11.2021
Vi markerer FNs Internasjonale solidaritet med det palestinske folket, 29. november! Viktig dag for rettferd:

Rettferd for det palestinske folket:

MOT FORDRIVING!
Jødiske innvandrere, i hovedsak fra Europa – etter selv å ha erfart den groveste urett, ja, vel – okkuperte Palestina, tok landet med våpenmakt og drev ut den den palestinske, arabiske befolkningen. (1948) Nær 1 million palestinere ble drevet ut i «etnisk rensing» for å gi plass for jødisk innvandring. Palestinerne ble drevet ut til flyktningeleirer, flere titusen bor der fortsatt. Palestinske flyktninger, fordrevet av Israel, har rett til å vende tilbake.

MOT OKKUPASJON!
Jødiske innvandrere med militære avdelinger tok seg til rette på okkupert palestinsk mark. Palestinerne var drevet ut. Jødiske innvandrere – etter sionistisk tenkning – tok over og okkuperte palestinsk landsbyer og byer – ja, landsbyer i hundretall. Og palestinske byer som også var blitt «tømt». Okkupasjon – og overtakelse av palestinsk mark, og fordriving av palestinere – pågår fortsatt av Staten Israel.

MOT RASISME!
Sionismen – den ideologi som ligger til grunn for Staten Israel – er en rasistisk ideologi. Det er slått fast av FNs Hovedforsamling. Sionismen skiller mellom befolkningsgrupper – den ene: jødene, gis alle rettigheter, mens den andre: palestinerne, er diskriminert og undertrykket på alle områder.

MOT APARTHEID!
Israel skal være en stat bare for den ene befolkningsgruppen: jødene. Den ander: palestinerne, er der nærmest på nåde, de som fortsatt er tilbake, 2. klasses borgere – men ønskes helst bort. Det er et apartheid-system som kan likne på det som var i det rasistiske Sør-Afrika. Adskilthet på etnisk grunnlag. Israelsk rasisme og apartheid.

Mer rettferd for det palestinske folket:

RETT FOR DE PALESTINSKE FLYKTNINGENE TIL Å VENDE HJEM
Det er en rett slått fast av FN.
RETT TIL SITT EGET LAND – PALESTINA
Palestina som Israel har okkupert og stjålet, er palestinernes land. Palestinerne og forfedrene deres har bodd der et par tusen år.
RETT TIL Å LEVE I FRED
Rett til å leve i fred for den israelske krigsmaskinen.
Palestinerne ble drevet ut av Palestina ved «etnisk rensing»

Israel har okkupert stadig mer av palestinsk jord og landsbyer.
Israel er en rasistisk apartheid-stat

Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop