Israel

Har staten «Israel» rett til eksistens?

Har staten «Israel» rett til eksistens? Spørsmålet er reist og bør diskuteres. Begrunnet svar er gitt under.

Staten «Israel» som den framstår, har ingen rett til å eksistere. Den er et kolonialistisk fenomen – innvandrere strømmet til og overtok landet og fordrev den opprinnelige befolkningen, palestinerne. «Etnisk rensing» er en relevant beskrivelse. Staten «Israel» er et rasistisk fenomen – det er forskjell mellom de to befolkningsgruppene – «israelerne» og palestinerne – på alle områder. Staten «Israel» skal bare være for den første. Den andre gruppen skal helst fordrives –om nødvendig ved vold og krig, som vi ser det i Gaza i dag.

«Israelerne», hvem er det? Palestinere som bor i staten «Israel» – de hører ikke til? Vi snakker om jødiske kolonialister. Det er «jøder» som skal eie landet. Se vedlagte uttalelse fra den fremste sionist-rabbiner i staten. Staten «Israel» skal være for «jøder». Andre – palestinerne – skal være deres «tjenere», i originalspråk (i Det gamle testamentet) deres «slaver». Adskillelse – apartheid – er det første.

Den tidligere staten Sør-Afrika var en liknende type stat: en kolonialistisk, rasistisk apartheid stat av hvite innvandrere på afrikansk jord. Staten kunne ikke overleve med den apartheid-karakter – liksom staten ”Israel” ikke kan overleve med sin sionist-karakter.

Den ”israelske” staten med sin sionisme, kan heller ikke overleve; karakteren må endres – til en demokratisk, ikke-sionistisk palestinsk stat med like rettigheter for alle. PLO-leder Yassir Arafat på palestinernes vegne, har fremmet forslag om dette. Han talte for Hovedforsamlingen i FN, 13. november 1974, og sa:

“I min formelle rolle som formann I PLO og leder for den palestinske revolusjonen, erklærer jeg for dere at når vi snakker om Palestina i morgen, inkluderer vi i våre planer alle jøder som nå bor i Palestina og som velger å leve med oss der i fred uten diskriminering … Vi tilbyr dem den mest storsinnete løsning, at vi skal leve sammen innen rammen av en rettferdig fred i vårt demokratiske Palestina … Jeg kommer i dag med en olivengren og en frihetskjempers våpen. La ikke olivengrenen falle fra min hånd. Jeg gjentar: La ikke olivengrenen falle fra min hånd … Krig flammer opp i Palestina, og i Palestina vil fred bli skapt.»

Av Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop