Sionistisk jødedom

Hvem eier verden – og de store mediene?

Sionist-jøders rolle. Palestina-spørsmålet
Takk og ros til steigan.no for viktig og grundig artikkel på denne sida, 27. desember 2021: «De vanlig mistenkte som eier og kontrollerer det meste». De det gjelder, eier «bankene, våpenindustrien, merkevarene, mediene, BigPharma og teknogigantene», står det. Jeg har notert meg at de eier «mediene».

Mediers ensidighet og stillingsvalg
Som langvarig Palestina-venn har jeg undret meg over det siste. Når Israel bomber Gaza, driver bort flere palestinere, tar over mer palestinsk jord og bygger opp under Israel som rasistisk stat – hvorfor er innholdet som spres i de store medier, aviser, TV og magasiner dette: «Israel har rett til å forsvare seg Eventuelt med tillegget: Palestinerne opptrer «terroristisk». Da blir det av interesse å spørre: Hvem eier disse «mediene»? Og videre: Hvorfor blind ensidighet, dette stillingsvalget?

Hvem eier mediene?
Men først, altså: Hvem eier mediene? Steigan.no er ikke mild i omtalen når det gjelder betydning av det eierskapet. Han skriver om hvordan makthaverne trenger «kontroll over produksjonen og distribusjonen av tanker, fortellinger, informasjon og følelser.» Videre: «Og til det trengs det kontroll over mediene, trykte medier, radio, TV-filmindustri, reklame og sosiale medier.» Steigan legger til: «I dag finnes denne kontrollen. De multinasjonale korporasjonene som har makt over bankene, våpenindustrien og den farmasøytiske industrien har også kontroll over mediene.» Så jeg spør igjen: «Hvem eier mediene?»

«De tre store»
Steigan.no fremmer samme spørsmål om de mektigste eiergruppene og nevner «De tre store»: Vanguard, BlackRock og State Street. De «dominerer i det korporative Amerika» (Kilder: Wikipedia, steigan.no), og mediene er inkludert. Steigan framfører dette om disse gruppene (fondene) at de er i stand til å «legge føringer for selskapene». Føringer – for informasjon gitt i mediene!

Men hvem er personene, de dominerende ledere i disse selskapene? Som «regner seg som aktive eiere, og de opptrer som det» (steigan.no)? «Aktive» ledere for store medier, og «opptrer» i samsvar med det? De som styrer mye av sentral informasjon og meninger vi får!

Personene bak store medier og informasjonskanaler
Steigan.no nevner ett navn: Larry Fink, sjefen for BlackRock. Steigan.no har i en tidligere artikkel omtalt han på denne måten: «Laurence (Larry) D. Fink. Født i 1952 i en jødisk familieAndre navn er ikke nevnt. Jeg har søkt flere navn på nettet for programmet mitt: «Frikanalen. Trond Alis kvarter». Dette er aktuelle informasjoner:

BlackRock ble grunnlagt av 8 navngitte personer, tre er tilbake som ledere. Alle personene er jøder. (Kilde: Financial Times. 7. oktober 2021.) De tre av dem som utgjør dagens ledelse, er Laurence (Larry) Fink, Robert S. Kapito og Benjamin Golub, alle jøder. Det kan være OK. Det fins gode og mindre gode jøder som det er gode og mindre gode blant folk andre steder. Men disse tre har gjennom BlackRock, en enorm makt! De «eier og kontrollerer» mediene (steigan.no)! Hva har disse av sympatier og tenkning som de vil fremme gjennom mediene! Som «aktive» eiere av dem (steigan.no)!

Jeg er opptatt av konflikten Israel, Palestina og legger vekt på hvordan den blir behandlet av medie-eiernes «aktive» styre. Jeg er nysgjerrig på de tre BlackRock-lederne som kontrollere de store mediene! Alle er jøder, blir det oppgitt. Og ser vi etter: Jøder dominerer også i de andre aktuelle grupper.

Troende, sekulære, politiske, sionistiske, nøytralistiske eller anti-sionistiske jøder? Det blir avgjørende, spesielt til folk med slik makt! Våger jeg å anslå, med begrunnelser, at de aktuelle, ledende jødene er sionister?

Da bekymrer det meg når sjefen for BlackRock, Larry Fink, nylig har sagt at de største kapitalgruppene i verden «må ta mer ansvar for politiske og sosiale spørsmål». (steigan.no) Neppe til palestinernes fordel!

Laurence (Larry) Fink er «sjefen for BlackRock». (Kilde: steigan.no). Larry Fink drev tidligere en økonomiforvaltning kalt «Little Israel». (Kilde: Financial Times.) Larry Fink er «ubestridt konge av Wall Street». (Kilde: Financial Times.) Han er styremedlem i «Council on Foreign Relations», en ledende virksomhet som fremmer amerikansk utenrikspolitikk. Fink er styremedlem i World Economic Forum (kilde Wikipedia), «milliardærklubben» som vil «omskape verden i sitt bilde» (steigan.no).

Jeg spør: Hvordan vil han omtale Israel-Palestina konflikten i de aviser og andre medier som han kontrollerer? Informasjon som blir lagt fram for og kanskje tatt opp av oss!

Robert (Rob) S. Kapito har ærespris fra United Jewish Appeal Federation. (Kilde: Wikipedia) Han arbeider med å utvide BlackRocks virksomhet i Israel «for det israelske folket», som han sier. Han besøker Israel hvert år. (Kilde: Globes 2. mai 2018.) Kapito er med og kontrollerer store medier, hva vil han disse skal bringe?

Benjamin (Ben) Golub bestyrer den jødiske “The Leffell School” i New York med dette som oppgave: å bygge «kjærlighet til Israel (Kilde: The Leffell School.) Spørsmål fra meg: Hva vil Golub legge vekt på som «aktiv» eier i store medier? Om Israel og Palestina? I medier som han og BlackRock disponerer?

Vanguard og State Street. De tre store, BlackRock, Vanguard og State Street står sammen om å eie og kontrollere mediene. De har store eierinteresser i hverandre (steigan.no). State Street har Vanguard og BlackRock som aksjonærer (steigan.no), de er et fellesskap.

Medier og arbeidsmetoder
Om mediers arbeidsmetoder. På nettet vil du finne dette: Hvordan kommer nyheter til oss gjennom store medier? De fleste nyhetsmedier produserer ikke viktige nyheter selv! Det gjør sentrale aktører som eier de store mediene. (Kilde: Tim Gielen. «Monopoly. Who Owns the World», et “must” å se.) 90 % av internasjonale medier er eid av 9 store medieselskaper. (Kilde: Wikipedia.)

News Corp er et eksempel. Foretaket styrer en rekke store internasjonale aviser. Ledende eier og drifter: Rupert Murdoch. Hans støtte til Israel har vært «absolutt». (The Guardian. 19. november 2012.)

Norske aviser
Hva med norske aviser og andre norske medier, er de å stole på? Selvstendige og uavhengige for å bringe sant og rett? Den enkelte journalist kan ønske det, skjønt personlige meninger vil slippe gjennom. Og i avisa vil det være en «norm» for hvordan man forholder seg til ting, ytrings- og pressefrihet er begrenset.

Dette i tillegg: Det største mediekonsernet i Norge er Schibsted. De eier VG, Aftenposten og en rekke andre norske aviser (steigan.no). Aviser «rasjonaliserer» nyhetsformidlingen sin, lar samme nyheter og kommentarer sendes ut.

Wall Street har tunge poster i Schibsted. «Schibsted er nå totalt kontrollert av Wall Street». (steigan.no) Og for å vende tilbake til Israel-Palestina konflikten: Lokk ligger – eller blir lagt – på rettmessig kunnskap! Folk med «makt» spiller inn. Leser du for eksempel VG eller Aftenposten, bør du vite det.

Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop