Internasjonalt

Hvem eier verden? Penger og makt

Det har tikket inn til oss en video av interesse. Tema: «Monopol. Hvem eier verden?» Den er laget av Tim Gielen. Vi åpner, ser og kommenterer.

1: Rikdom i verden

Informasjon dukker opp på videoen om makt, innflytelse og rikdom i verden. Vi begynner med dette, om rikdom i verden. Kilden er seriøs nok: Oxfam. 

 – Den samlete rikdom til de rikeste 1% i verden er lik rikdommen til resten av verden. (2016)

 – Verdens rikeste tjente 82% av alt som ble inntjente i verden. (2018).

Det er noe å tenke på! En liten elite av de rikeste i verden eier stort sett resten av verden! Spørsmål: Hvem er denne super-rike eliten? Hvordan bli kjent med den?

2: Eieforhold

Men først: Hvordan samler det seg sånn rikdom? Videoen tar det opp under overskriften: «Monopoler. Hvem eier verden?»

Mønsteret er dette: Produsenter og virksomheter blir kjøpt opp av større – som igjen blir kjøpt opp av større, og etter hvert enda større. Det dannes monopoler med enormt oppsamlete midler. De største styrer og eier til slutt det meste av tiltak og virksomheter – ja, faktisk i hele verden.

Videoen illustrerer det med et isfjell: Store elementer er under vannet, med et lite lederskap på toppen.  Eller med en pyramide: Mengder av masse nede – av bedrifter og virksomheter – og en liten kjerne på toppen: Eierne! Og hvem er det?

Det er investorer som tar kontroll. Investorer kan være investeringsgrupper, fond, banker og i enkelte tilfeller regjeringer. Hvem er de største investorer, blir dominerende aksjeeiere? De styrer virksomheten i de enkelte selskapene, blir de bestemmende kreftene.

3: De største investorene

De største investorene – de er å finne på nettet. Her er en liste over de største investorene – faktisk i verden i verden! Det hevdes i videoen, og vi merker oss navnene: Vanguard og BlackRock.

Disse store, superrike disponerer og eie, det meste av det store! Det gjelder fra det du spiser og drikker, bruker av klær og mottar av informasjon – gjennom TV og aviser. De disponerer og eier virksomheter som gruvedrift, oljeproduksjon og matforsyning. Teknologisk industri, farmasøytisk industri. Og er i krigsindustrien.

Ledende superrike investorer: Vanguard og BlackRock.

Monopole grupper! Elite av eiere og styrere som kontrollerer det meste – i verden, faktisk. Er ikke det farlig? Over hodet på folk? Jo, så visst!

4: Dagligliv og virksomheter

Ledende superrike investorer: Vanguard og BlackRock.

5: Teknologisk industri

Hvem er de største i teknologisk industri? Her en oversikt over de meste populære sosiale plattformer i verden:

Ledende på eiersiden: Vanguard og BlackRock.

«Top Institutional Holders.» Ledende på eiersiden: Vanguard og BlackRock.

 6: Farmasøytisk industri

De ledende investeringsgruppene eier alle de større selskapene i den farmasøytiske industrien som lager medisiner, også vaksiner. Eierne har hentet inn milliarder i fortjeneste under pandemien.

Dyktige fagfolk og produsenter av vaksiner: Albert Bourla og Mikael Dolstein i Pfizer, Tal Zaks i Moderna. Alle har jødisk bakgrunn. (Kilder: Wikipedia. Linkedin. WegeIndicator.no. Baltimore Jewish Times. 30. desember 2020.)

Ledende på eiersiden: Vanguard og BlackRock.

SCHWAB SOCIAL FOUNDATION ENTREPENEUR, del av World Economic Forum (se under), sender ut råd og informasjoner om corona-epidemien og vaksinasjoner til 90 000 mottakere over hele verden. (Kilde: Schwab Social Foundation Entrepeneur, nettside.) En sentral informatør.

7: Nyheter, medier og opplysning

Hvordan kommer nyheter til oss gjennom daglige medier? De fleste nyhetsmedier produserer ikke viktige nyheter selv. Det gjør sentrale aktører som eier de store medier. 90 % av internasjonale medier er eid av 9 store medieselskaper. (Kilde: Wikipedia.) News Corp er eksempel. De styrer over en rekke store internasjonale aviser. Ledende eier og drifter: Rupert Murdoch. Hans støtte til Israel har vært «absolutt». (The Guardian. 19. november 2012.) Folks meninger påvirkes og formes.

Sentrale eiere i News Corp: Vanguard og Blackrock.

Ledende på investorsiden: BlackRock og Vanguard

8: Hvor nyheter kommer fra

Hvilke organisasjoner er det som sammen med nyhetsbyråene lager de nyheter vi får? Det er Bill & Melinda Gates Foundation med flere. Medier gir viktig informasjon – i blant klar propaganda.
 
Dette er ikke nøytrale instanser. Og medier er viktige! Napoleon pekte på et enkelte fiendtlige aviser «er mer å frykte enn tusen bajonetter». I mediene gis de styrende propaganda til oss.

Eksempel 1: «Trussel mot vårt demokrati.» Fra sentrale medier som lager og sender ut viktige nyheter og kommentarer, ble det annonser at sosiale medier (konkurrenter) ikke er til å stole på. De er en «trussel mot demokratiet». Gjentatt ordrett fra de super-rikes mediepåvirkere. Se video.

Eksempel 2: «Build Back Better.» Grunnlegger og president i «World Economic Forum», Martin Schwab, har talt om tiden etter og lansert slagordet: «Build Back Better». TV gjentar – se video.

Eksempel 3. «Israel har rett til å forsvare seg Israel terrorbomber Gaza. De sentrale påvirkere fremmer slagordet: «Israel har rett til å forsvare seg», for å dekke over Israels terror.

9: TV-stasjoner, filmer og underholdning

Hvem er viktige eiere bak de største TV-stasjoner, filmselskap og underholdere? De som former dagsaktuell ideologi og tenkning både for voksne og barn? Dette er eksempler:
 

10: Vanguard og BlackRock: Største investorer og eiere

Til spørsmålet om eiere i gruppene Vanguard og BlackRock. De topper de store eier-pyramidene. De er de største og mektigste virksomheter i verden. De kontrollerer og styrer det meste av pengestrøm på kloden. Hvem er ledende i de to gruppene? Disse personene er sentrale: Larry Fink, Robert Kapito, Mortimer J. Buckley og Jonathan D. Gray med flere.  Milliardærer, jøder de fleste.

11: Bånd elite-rike selskap og amerikansk administrasjon

12: Familier og andre aktører i den super-rike eliten

Det er rike familier og andre grupper som tradisjonelt hører til den superrike eliten. De driver ofte ikke bare økonomiske virksomheter, men også filantropisk arbeid. Dette er eksempler:

Rothschild-familien
Det er en rik jødisk familie. Rikdommen begynte med stor bankvirksomhet. På 1800-tallet var Rothschild familien innehaver av den største private formuen i verden. Familien har interesser på en rekke områder som finansielle tjenester, fast eiendom, gruvedrift, energi, jordbruk og støttende virksomhet. (Kilde: Wikipedia.)
En stor del av støtten går til prosjekter i Israel. (Kilde: The Jerusalem Post. 13. juni, 2021.)

The Rockefeller Foundation
Virksomhet basert på rikdom fra John Davison Rockefeller Sr. (1839–1937), amerikansk forretningsmann, oljemagnat og filantrop. Rockefeller var baptist. Han er ansett som den rikeste amerikaner av alle tider og den rikeste person i moderne historie. (Kilde: Wikipedia).

Bill & Melinda Gates Foundation
Det er blant verdens største filantropiske stiftelser, grunnlagt av Bill og Melinda Gates. De to er blant verdens super-rike. Stiftelsen har vært drevet av multimilliardær Bill Gates, amerikansk investor med sin kone Melinda Gates og vennen Warren Buffett. (Kilde: Wikipedia.) Stiftelsen skal opprette en klima-gruppe sammen med staten Israel. (Kilde: The Times of Israel. 16.11.2021.)

Ja, klima-gruppe med staten Israel! Som ødelegger store deler av palestinsk natur med bombing og ulovlige settlements og byggeprosjekter.

Open Society Foundations. George Soros
George Soros er jødisk amerikansk finansmann og filantrop. Fondene han styrer er de tredje største i verden etter fondene til Bill and Melinda Gates og United Kingdom’s Wellcome Trust. (Kilder: Wikipedia og Open Society Foundations.)

13: World Economic Forum

World Economic Forum (WEF) er en Genève-basert stiftelse. Stiftelsen arrangerer et årlig toppmøte som samler toppledere i de største bedriftene, noen nasjonale politiske ledere samt en del utvalgte intellektuelle og journalister, omkring 2000 deltakere i alt. (Kilde: Wikipedia.)

Mål for arbeidet skal være å samle de største finansinstitusjoner i verden med sikte på å få full kontroll over verdensøkonomien. (Tim Giden) Grunnlegger og president for WEF er Klaus Martin Schwab. (Antatt fra Rothschild-familien, avvist av andre.)

Hvem er de viktigste partnere, som dekker om lag 70 prosent av budsjettet til «World Economic Forum?» Det er disse, med bidrag direkte eller indirekte, blant de største økonomiske virksomheter i verden med private investorer og eiere, som altså vil «omforme» verden – i disse elite-firmaers egne interesser:

Klaus Martin Schwab i World Economic Forum (WEF) har sagt om korona-pandemien: – Korona-pandemien gir en sjelden mulighet til å nullstille og forbedre verdens tilstand. De globale bærebjelker må samarbeide om å styre konsekvensene av Covid-19 krisen for å bedre verdens tilstand.» World Economic Forum starter ‘The Great Reset initiativet’ med dette formål.

Fra Klaus Martin Schwab går disse paroler og oppgaver: «Reset our World.» Om å omforme verden. Og etter pandemien: «Build Back better.» Slå tilbake og styre verden bedre! Egentlig oppfordring til å støtte de som styrer verden: gi dem makt og la dem styre! Slagord ut på TV. 

14: Koordinering og samdrift mellom elite-gruppene

Mange av de superrike, firmaer og enkeltpersoner, har vennlige og gode forhold til hverandre. De er gjengangerne i systemet som de kjenner og gir dem mega-rikdommer. De administrerer verdens verdier og rikdommer over hodet på oss andre – i egne interesser. Vi bør vite det.

15: Konklusjon, super-rike monopolister skal styre verden

Den super-rike eliten av multimilliardærer – med organisasjoner som Vanguard og BlackRock –arbeider for en «New World Order» og en ny verdensregjering. En liten super-elite skal opprettholde og styrke sin innflytelse over store deler av verden.

Eliten er ikke interessert i nasjonale grenser, importskatt eller virkelig menneskelig mangfold».  (Tim Gielen) Folk bør helst bli en sammenblandet masse som lar seg styre og dominere av den super-rike eliten, økonomisk, politisk og ideologisk. (Tim Gielen) Folkevandringer kan bidra til det? Det er mål for «den nye verden». Alternativ: Mangfoldig verden for folk som bor der!


Video kommer.

Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop