Norge

Israel bygger på okkupasjon og fordriving

Forside i Aftenposten, 12. november 2019: Skrekk og gru! Disse umedgjørlige palestinerne!

Det er en offensiv på gang i Aftenposten – og i andre medier (alltid i for eksempel Dagsavisen) – mot palestinerne og deres rettigheter. Palestinerne skal avfinne seg med å være okkupert og fordrevet – i påvente av en «fred», som Aftenposten anfører, der dette skal være avtalt og vedtatt.

Palestinske barn skal ikke få lov til å lære, på skolen – at landet deres, Palestina, er okkupert – etter internasjonal lov, som også gir okkuperte folk rett til å øve motstand. En «skrekkelig» tegning er gjengitt i Aftenposten, der en palestinsk gutt står med sprettert mot væpnete israelske okkupasjonssoldater! Verre kan det kanskje ikke bli? For Aftenposten.

Skjønt, skyld ikke på Aftenposten (kanskje)! Det hele er del av en kampanje – en stadig pågående kampanje – der israelvenner; sionister og prosionister, jevnlig driver opinionsarbeid, og er «på hugget» – for okkupantstaten Israel, og mot den undertrykte part; palestinerne, i ensidig uanstendighet.

Palestinske barn kan lære at okkupant- og rasist-staten Israel ikke kan finnes. Det blir helsider i Aftenposten. Israelske, jødiske barn lærer på skolen at det «aldri» har vært noe Palestina, at det palestinske folket ikke finnes og at hele «det hellige landet», Palestina, er og alltid har vært, jødenes land. Aftenposten rører ikke ved det.

Stol ikke på pressen: den er ensidig i sitt stoff-valg! Ideologiske preferanser skinner gjennom! Et mål er – bevisst eller ubevisst – å påvirke, slik man selv ser det formålstjenlig. I Midtøsten er Israel noe man med forsiktighet kan røre ved, mens palestinerne må innse –at deres rettigheter kan undergraves.

Om palestinske rettigheter? Jeg avslutter med et par sitater – sannheter å ta med, for å forstå den palestinsk-israelske konflikten:

  • «Staten Israel har eksplosiver – urett begått mot hundretusener av fordrevne palestinere – bygget inn i selve sine grunnvoller.» (Isaac Deutscher, «The Non-Jewish Jew. Oxford University Press, London, 1968)
  • «Hele Israel er innblandet i massakrering og fordriving av de palestinske araberne, for de har tatt landet og eiendommene som lovmessig og rettslig fortsatt tilhører araberne.» (Arnold Toynbee i McGill University, Montreal, 31. januar 1961.)

(Notat, et eksempel: Denne artikkel vil aldri bli trykket i Aftenposten.)

Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop