Antisionisme

Israel – en illegitim stat

Påstander om antisemittisme er middel mot kritikk av Israel og sionisme

Jens Saugstad, professor i filosofi, skriver underlig i Klassekampen mandag 19. juli om «jødehat» i Norge! Han føyer seg til en offensiv – vanlig i viktige medier i dag – om at en dypere kritikk av Israel, og av sionisme, det ideologiske grunnlaget for den israelske staten – skal være «antisemittisme». Fint, det er viktig å ta dette opp.

Saugstads hovedtese er denne: Israel – med borgerne sine – har «rett til å forsvare seg». Mitt spørsmål: Hvor er det Israel? FNs Sikkerhetsråd har slått fast «det utillatelige ved å erholde territorier ved militær erobring» (res. 298.) Men hele Israel er erobret, tatt ved våpenmakt! Det setter Israel i en spesiell situasjon: Hele Israel er okkupantstat!

Store deler av den palestinske befolkningen er blitt fordrevet av den israelske staten. Israel har tatt over palestinernes jord med hele landsbyer og byer! Israel har flyttet inn «egne» (selekterte) borgere! Det er brudd på menneskelige rettigheter – etnisk rensing og rasisme.

FNs hovedforsamling har slått fast palestinernes rett til å vende tilbake – Israel nekter dem dette. Palestinerne er den ikke-selekterte befolkningsgruppen, diskriminert i Israel – som er en apartheid-stat!

Israels «ikke-stridende borgere» (Jens Saugstad)? Tillat en henvisning til Arnold Toynbee, britisk historiker som har pekt på dette: – Hele Israel er medansvarlig for massakre og fordriving av palestinske arabere fordi de har tatt land og eiendommer som legalt og rettmessig fortsatt tilhører araberne – og er ikke det sant?

Virkelige demokrater og menneskeretts-forkjempere har en utfordring i forhold til Israel! Flere bør gripe den.

Trond Ali Linstad
Tidligere formann i Palestinakomiteen (som Saugstad nevner).
Innehaver av Palestinsk æresmedalje og Jødisk ærespris.

Artikkelen er refusert i Klassekampen (ingen venn av Palestina).

Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop