Norge

Israel er en illegitim stat

Greta Aune Jotun spør i Klassekampen 11. mai: «Hvorfor skal terror mot Israel forstås, ikke kritiseres?» Svaret er enkelt: Det er forskjell på terror og motstandskamp, og Greta Aune Jotun ser ikke forskjellen. Da ender hun opp med å spørre, uten dypere forståelse.

Hun kan ta dette som bakgrunn: «Staten Israel har eksplosiver – urett begått mot hundretusener av fordrevne palestinere – bygget inn i selve sine grunnvoller.»(Isaac Deutscher, «The Non-Jewish Jew. Oxford University Press, London, 1968) Med dette som konklusjon: «Hele Israel er innblandet i massakrering og fordriving av de palestinske araberne for de har tatt landet og eiendommene som lovmessig og rettslig fortsatt tilhører araberne.» (Arnold Toynbee i McGill University, Montreal, 31. januar 1961.)

Det kan bidra til svar på hennes spørsmål.

Trond Ali Linstad

(Refusert i Klassekampen, som mange tilsvarende artikler.)

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop