Jødedom

–Jøder er en klan, med etnosjåvinisme og stor urett begått mot andre

Krigere og troende med jødisk etnosjåvinisme – og palestinerne skal bort.

Er tesen over riktig? Mange vil si: Ja, det er den! Jøder er en klan, et religiøst-etnisk fellesskap, en gruppe mennesker knyttet sammen ved historiske erfaringer og eget selvbilde. I klanen er lojalitet og samhold. Og om rett og urett – i relevante politiske saker: klanens forståelse er sterk og teller.

Klanen
De bibeholder – mange i klanen – en indre forestilling om at jøder som folk eller gruppe er noe spesielt – med fortrinn for alle andre. Jødisk etnosjåvinisme står klart.

Den sjåvinismen er ikke ny. De tidlige sionister – ideologer for Staten Israel – var målbærere for den. Vi kan minne om det, som bakenforliggende jødisk, sionistisk tenkning – og jødisk støtte til Staten Israel – i dag.

«Jeg tror på vår moralske og intellektuelle overlegenhet, på vår evne til å tjene som modell for gjenfødelse av den menneskelige art.» Det skrev David Ben Gurion, Israels første statsminister og ledende ideolog. (Forum, nr. 3, 1957) Mer om jødiske etnosjåvinisme – vi kan si rasisme! – i Staten Israel i dag:

Jøder og ikke-jøder
Den eneste hensikten med ikke-jøder «er å tjene jøder». Ovadia Yosef, tidligere sjefsrabbiner i Israel. (Wikipedia. Racism in Israel. 24.11.2017.)

Israels sjefsrabbiner i dag, Yitzhak Yosef, framholder «at når noen ikke-jøder får bo i Israel, så er det fordi de er tjenere for den jødiske befolkningen». (Vårt Land 01.04.2016.)

Jødisk eksklusivitet og antisemittisme
-Jøder er grunnleggende spesielle, egentlig atskilt fra andre – «ugjenkallelige og for all tid fremmede», som det ble tillagt Leon Pinsker, framtredende sionistisk ideolog. (Encyclopedia Judaica, Jerusalem 1971.) Pinsker «delte med dette antisemitters syn» som påpekt i det samme jødiske leksikon. Ja, rasister: jødiske sionister og antisemitter, møtes!

Det ikke nødvendigvis er galt å se på seg selv som uvanlige, eksklusive – så lenge det ikke går ut over andre. Men jødisk etnosjåvinisme rammer palestinerne.

Ikke alle jøder er del av klanen
Ikke alle jøder er del av klanen! Det er antirasistiske, antisionistiske og demokratiske jøder som fremmer rettferd.

Noen er sekulære – eller religiøst ortodokse, mot sionisme og Staten Israel på et religiøst grunnlag.

Men mange ledende personer med jødisk bakgrunn – i medier og politikk – tenker og handler som i klanen.

Palestinerne
Jødisk etnosjåvinisme rammer palestinerne! Vi kan lese om det hver dag – i den israelsk-palestinske konflikten. Ofte renner rasismen over for dem – det blir palestinernes hverdag.


Av Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop