Norge

Jødisk «klan» – med referanser.

Sionisme er den ideologi som ligger til grunn for Staten Israel. I sionismen legitimeres Staten Israel og begrunnelse gis for at det palestinske folket må fordrives, bringes ut av hjemlandet: Palestina, for å gi plass for jødisk innvandring og opprettelse av en egen jødisk stat, forbeholdt én befolkningsgruppe: jøder, på bekostning av en annen befolkningsgruppe: palestinere. Det er kjernen i sionismen.

Klassekampen har en ærverdig historie på å være mot sionisme og støtte palestinernes rettigheter, men slik er det ikke lenger. I streben etter å bli tilpasset den gjengse opinionen, vinne innpass hos denne og bli allment akseptert i viktige miljøer, er den grunnlegge støtten til det palestinske folket forlatt. Nå gis rom for sionistiske og pro-sionistiske artikler og innlegg – i tråd med hva som godtas og «tenkes» i opinionen – mens pro-palestinsk stoff blir avvist og refusert. Om det da ikke er «moderat» og akseptabelt i miljøer Klassekampen vil inn i, som en tilpasset alternativ avis. Klassekampens «sjel» er forlatt.

Støtte til palestinerne blir refusert, om den ikke er «tilpasset» og moderat. Det var nylig en stor Palestina-markering i Oslo, på den internasjonale Al Quds dagen, markert over hele verden. Klassekampen ble bedt om å minne om markeringen, der dette i Oslo var paroler: Jerusalem er hovedstad i Palestina! / Palestinske fordrevne har rett til å vende tilbake! / Israel er en koloni-stat! / Israel er apartheid og rasisme! / Israels lobby fremmer aggresjon og kriger! Klassekampen trykte det ikke.

Dette er også notert. Invitasjon til å støtte markeringen ble sendt til SV, Rødt, Miljøpartiet De grønne og Norges kommunistiske parti (NKP). De eneste som svarte var NKP, som ga støtte til markeringen, de andre ga ikke svar. Mens angrepene på palestinerne fortsetter, de fratas stadig rettigheter, og Israel kan lade opp til krig. Solidaritet med palestinerne, og støtte til rettferd, bør være på plass.

Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop