Norge

Jødisk selvhevdelse og eksklusivitet – jødisk rasisme – er årsak til Palestina-problemet «stengt profil»

Denne artikkelen har ført til «stengt profil», og det skal være «permanent», for artikkelforfatteren på Vårt Lands nettside Verdidebatt.

Les gjerne artikkelen – under.

jodisk-selvhevdelse-og-eksklusivitet-jodisk-rasisme-er-arsak-til-palestina-problemet-stengt-profil-2
VÅRT LAND – EN BRO MELLOM MENNESKER, TRO OG TANKE

Stengt profil

Din profil på verdidebatt.no er nå stengt.

Med vennlig hilsen debattredaksjonen Vårt Land.

Alf Gjøsund
Religions- og debattredaktør

Palestina-problemet virker «uløselig». Kan to-statsløsning være en vei ut? Stadig flere mener nei, det går ikke. Kan boikott-aksjon mot Israel vinne fram? Aksjonene blokkeres, og når heller ikke målet, om hva som er problemets årsak. En «demokratisk» stat i Palestina med lik rett for både palestinere og jøder? «Utenkelig», sier den (sionist-)jødiske siden, Israel skal være «jødisk».

Slik står man og stanger. Fordi man ikke rører ved Palestina-problemets årsak, som er jødisk selvhevdelse og eksklusivitet! Dette må det fokus på, og må klargjøres! Bekjempes dette – jødisk sjåvinisme og rasisme – kommer man nærmere til en løsning.

Anstendige jøder er rettferdighets venner
Anstendige jøder er rettferdighets venner. «De leser fra Guds åpenbaring, bøyer seg ydmykt for Den høye, erkjenner Gud og den siste dagen, ordner det som er rett, forbyr det som er urett og er raske til å gjøre det gode.» (Koranen 3,113-115) Du finner dem i Neturei Karta i dag, anti-sionistiske jøder.

Fundamentalist-jøders rolle
I historien skjedde dette, som fundamentalist-jøder har utnyttet, om det jødiske budskapet: «Men de urettferdige byttet og vred på disse ord til noe annet enn det som var sagt! (2,59) Dagens sionist-jøder følger det opp med å anføre om seg selv, som gruppe eller som «folk», å være eksklusive, opphøyet, «skilt ut fra folkene» (3 Mos 20,26). Noe de legger til grunn i politikk og oppførsel, om saker som angår dem.

Det gjelder for Palestina også! Sionist-jøder mener å ha Guds fortrinn, med enerett til Palestina, det hellige landet!  Palestinere undertrykkes og fordrives, som resultat av fundamentalist-jøders rasisme.

Jøders eksklusivitet
Det er en grunnleggende holdning som ligger bak staten Israel:

 • Vår oppgave «gjelder vår skjebne, en utvalgt skjebne til et enestående folk». (David Ben Gurion, Israels første statsminister.
 • Sionisme er «uttrykk for den eldre oppfatning av den metafysiske «annerledeshet» av jøden fra resten av menneskeheten». (Arthur Hertzberg. The Zionist Idea.)
 • Ikke-jøder er skapt bare for å tjene oss (jøder). Uten dette har de ingen plass I verden – bare å skulle tjene Israels folk.» Rabbi Ovadia Yosef, tidligere sjef-rabbiner i Israel og medlem av Israels øverste rabbinat.

Men dette kan også anføres: Å oppfatte seg selv som eksklusiv, «utvalgt», som mange jøder, og andre gjør, er ikke nødvendigvis destruktivt – om det ikke innebærer undertrykking av andre. Som sionistiske jøder gjør det i Palestina.

Falskhet
Om sionist-jøders oppførsel kan dette anføres, for dem som synes det er sant, for Palestina og for krig og fred:

 • «Du vil stadig oppdage falskhet fra dem, unntatt noen få.» (Koranen 5,13)

Krig og fred i Palestina
Hva er fundamentalist-jøders syn på krig og fred i Eretz Israel (Landet Israel)?

 • «Krig for enhver del av Eretz Israel, særlig Judea og Samaria, som alltid har vært selve hjertet i Landet, er obligatorisk.» (Nahmanides, ledende jødisk lærd.)
 • Sionisme «er et koloniserende tiltak og derfor står og faller det på spørsmålet om væpnet makt». (Za’ved Jabotinstky)
 • «Det er hebraiske våpen som skal bestemme grensene for den hebraiske staten.» Menachem Begin, senere statsminister i Israel.

Bibel-jødisk etikk
«Israelittene» (jødene) er i Bibelen pålagt å være etiske og «holde seg til Herrens vei og gjøre det som er rett og rettferdig». (1. Mos 18,19) «Forbannet være den som undergraver rettighetene til den fremmede.» (5 Mos 27,19) «Israelittene» (jødene) og deres etterkommere var pålagt å opptre anstendig.

Men fundamentalist-jøder tolket dette senere til kun å gjelde for jøder! Mot jøder – og bare mot dem – skal en gjøre «det som er rett og rettferdig», og ikke mot ikke-jøder som kan diskrimineres og avvises. (Israel Shahak, jødisk menneskerettsaktivist i Palestina.) Og videre:

«Det er hjerteskjærende å liste opp alle bevis på den vedvarende dekadens av judaisme i vår tid, hvordan profetisk, universell etisk og human judaisme har gått amok med «jødisk» nasjonalisme (…). (Moshe Menuhin: The Decadence of Judaism in our Time”.

Jødisk politisk nasjonalisme
Jødiske fundamentalisme; politiske sionisme, synes i dag å stå sterkt blant jøder. Og ligger til grunn for Palestina-problemet! Den tenkning må ryddes opp i, for rettferdighet og fred i Palestina. Men det er et stykke igjen:

«Det er ingen tegn på anger, beklagelse, forsoning, tilbakevending fra forbrytersk erobring, fordriving, ekspropriering av eiendom, okkupasjon» (Moshe Menuhin) – fra disse sionist-jødenes side.

 Og Palestina-problemet lever videre.

Trond Ali Linstad
Innehaver av Palestinsk fortjenestemedalje (Det palestinske Røde halvmåne)
og Jødisk ærespris (Neturei Karta)

Send gjerne videre.
Se også www.koranen.no

jodisk-selvhevdelse-og-eksklusivitet-jodisk-rasisme-er-arsak-til-palestina-problemet-stengt-profil

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop