Internasjonalt

Krig i Ukraina – en stemme fra «den tredje verden»

Erkebiskop Atallah Hanna i Jerusalem.
Erkebiskop Atallah Hanna i Jerusalem.

Erkebiskop Atallah Hanna i Jerusalem.

Vi har fått e-post fra erkebiskop Atallah Hanna i Jerusalem. Han deler noen tanker med oss om krigen i Ukraina og anfører:

«Den amerikanske administrasjonen har som mål å produsere våpen og oppnå inntekter og fortjeneste ved det, selv om dette skjer på bekostning av undertrykte og lidende folk i verden.»

Han viser til nyheter i medier om at amerikanske våpenselskaper forventer inntekter og fortjeneste fra å bevæpne land fiendtlige mot Russland. I kriger ligger fortjeneste. Amerikansk politikk er opptatt av de økonomiske interesser som følger med kriger.

Amerikanske våpen ødela Irak og ødelegger Syria
Hanna minner om at det var de vestlige våpen, spesielt de amerikanske, som ødela Irak og ødelegger Syria så vel som andre steder. Nå er dette våpen som sendes til Ukraina gjennom USA allierte og som vil forverre og komplisere situasjonen.

Erkebiskopen skriver: «USA har som mål å markedsføre våpen selv om Ukraina blir fullstendig ødelagt. USA hevder å kreve menneskerettigheter ivaretatt, men er selv krigsforbrytere. De har forårsaket kriger, konflikter og ødeleggelser mange steder i verden.»

USA tenker ikke på menneskerettigheter
Han anfører: «Når det gjelder det palestinske spørsmålet, viser de åpen partiskhet. De støtter israelsk okkupasjon og rasistisk sionisme. De tenker ikke på menneskerettigheter

Og fortsetter: «USAs mål er politiske, strategiske og økonomiske interesser selv om dette går på bekostning av fattige og undertrykte folk, som det palestinske folket.»

Han skriver: «Vi trenger en oppvåkning av samvittighet i denne verden! Mennesker må oppdage hvem som er de virkelige kriminelle, de egentlig forbrytere. Det er de som har ført krigen til Ukraina, brakt Ukraina inn i den aktuelle krigen og som håper at den skal fortsette.»

Videre: «Vi krever krigen skal opphøre! Men vestlig og amerikansk politikk er ikke opptatt av det. Og selv om denne krigen stopper, vil krefter bak politikken fremme andre kriger i verden, fordelaktig for å eksportere våpen og tjene penger

Erkebiskopen avslutter slik: «Det skal koste siviles liv og blod, ofre for den rådende amerikanske politikken.»

Så langt erkebiskop Atallah Hanna, en stemme fra «den tredje verden». Med egne erfaringer i møte med den vestlige og amerikanske politikken i det okkuperte Jerusalem og i Gaza, bombet av Israel med amerikanske våpen.

Israel bombet Gaza med amerikanske våpen
Vi minner om dette. Og gjør det med en sang, om Israel som med amerikanske våpen bomber Gaza. Tema er dette, som den palestinske jenta synger:

We will not go down

«Vi vil ikke gi etter!»
En blendende eksplosjon
av hvitt skinn
lyser opp Gazas himmel i natt.
Folk løper for dekning
uten klar mening
om å være levende eller død.

De kom med sine tanks og fly
med ødeleggende flammer
og ingen ting ble tilbake
bare en stemme som reiste seg

i den røykfulle tåke:
«Vi vil ikke gi etter
i natten uten strid!»

Dere kan brenne våre moskéer,
hjem og skoler,
men vår ånd og vilje
skal aldri dø.
Vi vil ikke gi etter
i Gaza i natt
uten strid.

Kvinner og barn på samme måte
blir drept natt etter natt,
mens såkalte ledere i land langt borte
diskuterer hvem som har rett eller ikke.
Kraftfulle ord var forgjeves
og bomber faller ned
som syrlig regn.

Gjennom tårer, blod og smerte
skal du fortsatt høre stemmer
reise seg i den røykfylte tåke:
«Vi vil ikke gi etter
i natten uten strid!»
Dere kan brenne våre moskéer,
hjem og skoler.

«Vår ånd og vilje skal aldri dø!»

«Vi vet med sikkerhet at vår frihet er ufullstendig uten frihet for palestinerne.» Nelson Mandela.

Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop