Internasjonalt

Krig og rettferd i Midtøsten

Kommentar til Jan Hårstad

Hvilken side står han på, Jan Hårstad? Når det gjelder konflikten i Midtøsten? Den mellom palestinerne og Israel. Jeg lurer, men er kommet til denne konklusjon: Jan Hårstad vil, når det røyner på, kunne velge Israels side.

Det skjer liksom for andre tradisjonelle «venstre»-personer – og Jan Hårstad er vel en slik – som lenge har stått mot USA og NATO, men faller ned på disse maktenes side når motparten, Russland, viser krefter, og markere sin rett, som i Ukraina.

Dypere stikker ikke «venstre»-kreftene, kan det hevdes, og heller ikke hos Jan Hårstad når det kommer til stykke, i spørsmålet om Palestina.

Palestinere, arabere og andre vil så visst forsvare sin rett – også i det store oppgjøret som Jan Hårstad mener skal utspille seg i løpet av året eller neste år – mellom Israel og Iran. (Se derimot.no, 17. april.) Hva skal Hårstad mene?

Det oppgjøret skal ikke utspille seg i Israels nærområder, mener Hårstad. men vil gå til «vestverdenens hovedsteder» så som Paris, London, Berlin, Hamburg etc.

For der driver ««Ungjihadistene» i tøylesløse opptøyer og øver seg på «borgerkrig», skriver Hårstad. «Intet mindre», presiserer han. Om disse «kalifatfikserte og Al-Aqsa fikserte»: Part for Hårstad i «borgerkrigen».

Hårstad tar feil! Legg til side kriminelle elementer, i Hårstads fokus. De kan være fremmet av Israel! For å gi logikk til Hårstads analyse, og bringe oss nærmere USA og Israel. I det «store oppgjøret» Hårstad mener vil komme.

Hårstad navngir fiender til Israel – de skremmer også han selv! Hizballah i Libanon, Hamas på Gaza, Islamsk Jihad på Vestbredden og Houthiene i Jemen. Ærete og respekterte krefter i regionen! «Motstandsbevegelsen», for tusentall folk. Hårstad gir råd til Israel mot dem.

Hvor vil Jan Hårstad ende, om det skulle «brake løs»? Med USA og Israel – for de bærende krefter? Og mot angivelige skremmende og truende i et folkelig opprør? «– Jordens fordømte», som noen vil si. Hvor finner vi Jan Hårstad?

Av Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop