Palestina

Kristen jul – men Palestina er glemt

Den kristne, gresk-ortodokse erkebiskop Atallah Hanna av Jerusalem, hilser oss med en e-post og skriver: «Vi krever at de kristne kirkene i verden legger vekt på Palestina og støtter Palestinas undertrykte folk

Erkebiskop Hanna oppfordret alle kristne kirker i verden til å rette større oppmerksomhet på det som skjer i Palestina! Med krenkelse av menneskeverdet. Angrep på Jerusalem, med helligdommer og innbyggere! Og beleiring av palestinere i byer og tettsteder.

«De kristne kirker i verden,» skrive han.  «– I den strålende og hellige julen! Vi håper at kirker overalt, når de markerer fødselen av barnet i Betlehems-krybben, vil ta hensyn til Palestina, fødelandet.»

Og: «Husk at de store begivenheter dere feirer, fant sted i Palestina. Det hellige landet der de viktigste begivenhetene for vår tro fant sted, er okkupert! Palestinere blir målrettet angrepet fordi de er palestinere med tilhørighet i landet! Deres sak for rettferd og frihet blir systematisk skjøvet bort!»

Erkebiskop Hanna skriver: «Vi ser mange mennesker i vår verden snakke om Ukraina og hva som skjer i det landet! Vi sier på vår side at vi ønsker krigen skal stanse, der så vel som andre steder.

Men vi avviser dobbeltmoralen! De som snakker om Ukraina, lukker øynene for det som skjer i Palestina med krenkelse av menneskeverdet, urettferdighet, forfølgelse, tyranni, beleiring og urettferdig praksis rettet mot vårt palestinske folk! De palestinske kristne i dette landet lider av okkupasjonen som resten av det palestinske folk.»

Videre: «Kristne konferanser blir nå holdt på mer enn ett sted, det er møter, seminarer og det er prekener. Vi håper at Palestina, med folkets smerte, sår og lidelse, vil være til stede alle steder! Ansvar for å forsvare det undertrykte palestinske folket hviler på deres skuldre – på skuldrene til enhver fri person i denne verden!»

Og: «Vi håper du ikke skal gi etter for press! Måtte stemmen din bli en profetisk stemme som forsvarer sannhet og rettferdighet fra agendaene til politikerne og deres interesser, ofte med forvrengte fakta.»

Biskopen anfører: «Spørsmålet om Palestina er ikke bare et politisk anliggende, men et humanitært spørsmål. Urettferdigheten må ta slutt! Dere må støtte det palestinske folkets sak og forsvare dette undertrykte folket mot den brutale okkupasjonen med drap, trusler og beleiring.»

Han skriver: «Det er et spørsmål for hele menneskeheten med dens kulturelle, moralske og åndelige verdier.» Det er å hanskes med.

Se også www.koranen.no og www.trondalilinstad.no

Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop