Historie

Massakre i Gaza: Palestinernes rett til å vende tilbake

De fleste palestinere i Gaza, mange steder i resten av Palestina – og ikke minst i utlendighet – er flyktninger fra sine hjem! De ble drevet bort av sionist-jødisk terror da staten Israel ble til. Mange har vært henvist til flyktningeleirer, der de har måttet leve sine liv. Men med rett til å vende tilbake! Deres rett – «The Right of Return» – er blitt slått fast av FN. Retten er en menneskerett, som ingen skal kunne ta fra dem.

Palestinere i Gaza markerer dette! De samles langs Israels «grense»; som verken er anerkjent eller godtatt. I titusentall framhever de retten til å vende tilbake – dit de ble drevet fra: Fordrevet av sionist-jødiske settlere; terrorister, som tok over landet deres. Og det for å lage en eksklusiv stat, Israel. Med privilegier for én befolkningsgruppe – jøder. Og med diskriminering og undertrykking av en annen – palestinere. Det er situasjonen fortsatt.

Hva konflikten dreier seg om

Ære til palestinere i Gaza! Som krever rettferdighet; ikke vil henvises til glemsel eller være historisk døde! De viser ansikt i konflikten; hva den egentlig dreier seg om: fordriving, okkupasjon og rasisme; fra sionist-jøders side.

Palestinerne skal vende tilbake! La oss minne om fordrivingen som skjedde. Vi får hjelp av Ilan Pappe; israelsk-jødisk historiker og forsker.

Palestinerne ble fordrevet

Pappe beskriver det slik:

«Rundt en million mennesker ble fordrevet fra sine hjem foran geværmunninger, sivile ble massakrert, et hundretall palestinske landsbyer ble bevisst ødelagt. Sannheten om massefordrivingen er blitt systematisk fordreiet og fortiet. Men hadde den funnet sted i det 21. århundre kunne den bare bli kalt ‘etnisk rensing’». (Ilan Pappe. The Ethnic Cleansing of Palestine.)

Sionist-jødisk brutalitet

Palestinere i Gaza demonstrerer! Tappert er de ute i markering, sivilt og uten våpen. De bærer palestinske flagg. Og kaster stein mot israelske soldater. Israelske skarpskyttere svarer med skuddsalver, som dreper demonstrerende palestinere. De får anerkjenning fra israelske ledere.

Hvorfor denne brutaliteten; med nedgradering av palestinske liv? Det kan ligge i tenkningen de har med; tradisjonen som de bærer med seg. Nedtoning av ikke-jødisk liv står anført i deres hellige skrifter. Noen løfter seg over det og målbærer en høy etikk. Andre henfaller til vulgarisme og tar det med seg i konflikter. Skarpskyttere dreper palestinere og blir hyllet for det.

En veiledning ble gitt av den israelske hærens ledende rabbinat i en uttalelse før et israelsk angrep på Gaza. Soldatene ble fortalt at «alle palestinere er deres dødelige fiender og at brutalitet noen ganger er ‘en god egenskap’». (The Independent, 27.01.09.)

Israel i dag

Hvilken betydning har sionist-jøders behandling av palestinerne for staten Israel i dag? Vi kan ta fram dette sitatet, fra en ikke-sionistisk jøde:

«Staten Israel har eksplosiver – uretten mot hundretusener av fordrevne arabere – bygget inn i selve sine grunnvoller.» (Isaac Deutscher. The Non-Jewish Jew.)

Og mer direkte, disse ord fra historikeren Arnold Toynbee:
«Hele Israel er delaktig for massakren og fordrivingen av de palestinske araberne fordi de har tatt landet og eiendommen som juridisk og rettmessig fortsatt tilhører araberne.»(Foredrag ved McGill Universitet, Montreal, 31.01.1961.)

Nødvendig for fred

Hvordan skape fred når det gjelder Palestina-Israel? Dette er nødvendig erkjennelse, for igjen å sitere den antisionistiske, israelske jøde Ilan Pappe, som i sin bok skriver:

«Det å fjerne spørsmålet om flyktninger fra fredsarbeid og sette til side palestinernes rett til tilbakevending («The Right of Return») vil ikke føre noe sted.»

«For palestinerne vil 1948 (fordrivingen, min anm.) selvsagt stå i sentrum for alt, og bare ved å ta opp den urett som ble begått den gangen, kan en bringe til avslutning konflikten i regionen.»

Riktig vei å gå

Palestinske markeringer i Gaza – for retten til å vende tilbake, mot uretten som ble begått – er vei å gå for å skape fred.

Palestinerne som markerer retten, må støttes.

Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop