Sionistisk jødedom

Morgenbladet på ville veier

Det er blindt av Morgenbladet å framstille Ervin Kohn: «norske jøders avtroppende talsmann», slik det velvillig heter i ingressen, som en «vaktbikkje» for norske minoriteter (20. juli 2023). Da vet man lite hva man snakker om.

Ervin Kohn er selverklært «sionist». Morgenbladet berører selv denne «politiske bevegelsen» i en annen artikkel i samme avis (av Nikolai Melamed Kleivan). En av «grunntekstene» i den bevegelsen, anføres i artikkelen å være «den lille pamfletten Jødestaten av Theodor Herzl». Jeg henter fram pamfletten.

Pamfletten Jødestaten av Theodor Herzl er viktig. Landet (Israel) «vokste frem av Herzls visjon» (Kleivan). Dette er grunntanker i «visjonen»:

  • Palestina skal koloniseres av jøder. Herzl opprettet og ledet den sionistiske kongress med dette som anbefalt oppgave: «Systematisk å oppmuntre til kolonisering av Palestina ved bosetting av jødiske jordbrukere, håndverkere og arbeidere.» (Introduksjon av Nathan Weinstock. )
  • «Det originale i Herzls bok ligger i det faktum at den la fram et praktisk koloniseringsprogram som var inspirert av den moderne nasjonalismen og grundet seg på den åpent kolonialistiske mentalitet som var på moten innen borgerskapet på hans tid.» (Weinstock)
  • «En kolonisering av Palestina betydde imidlertid en konflikt med landets innbyggere … Dette koloniale prosjektet skulle med nødvendighet støte på en besluttsom motstand fra de opprinnelige innbyggernes side … Sionistene var klart bevisst om at det krevdes væpnete styrker for å fullføre det hele og eventuelt støtte fra en utenlandsk imperialistisk makt.» (Weinstock)

Pamfletten Jødestaten skulle innlede den allmenne diskusjonen om jødespørsmålet, skrev Herzl i pamfletten.  Kolonisering av Palestina og oppretting av «jødestaten» var et forsøk på «en løsning av jødespørsmålet» … jødene ønsker og må utvandre til det lovende landet.»

«Det må utvikles på hensiktsmessig måte en enhetlig plan for utvandring og kolonisering.» (Theodor Herzl.)

Men landet var allerede befolket – av den opprinnelige befolkningen: palestinske arabere. Hva skulle skje med dem? Theodor Harzl skrev i sine dagbøker at kolonialistene skulle oppmuntre dem over grenser ved å «finne arbeid for dem i et transit-land, men nekte dem all type arbeid i vårt eget land.»

Formene ble senere andre. Palestinerne ble «etnisk renset» i stort omfang for å rydde grunn for jødestaten.

Ervin Kohn er ledende forsvarer og talsmann for denne staten. Han roses over fem sider i Morgenbladet for demokratisk sinnelag og antirasisme i samfunnet. Men faktisk er motsatsen for palestinerne. Kohn forsvarer diskriminering, fordriving og rasisme av dem, hvilket må kunne påpekes.

(Artikkelen er refusert av Morgenbladet. Uthevinger og bilder med tekst er lagt til.)


David Ben Gurion erklærer opprettelsen av Staten «Israel», 14. mai 1948, under bilde av Theodor Herzl. David Ben Gurion ble «Israels» første statsminister.


Theodor Herzl som sionistisk ideolog og David Ben Gurion som politiker og militær leder,” renset” Palestina for hundretusener av palestinske arabere for den «rene» jødiske stat.

Av Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop