Norge

Palestinsk Landdag, tirsdag 30. mars 2021

Tale på solidaritetsmarkering

VENNER, VELKOMMEN
Kjære venner –

 • Venner av palestinerne
 • Venner av Palestina
 • Venner av anstendighet og rettferd
 • Venner av fred i Palestina

Venner – av det som blir tråkket på, undertrykt og mishandlet i Palestina:

 • Av Israel, okkupant og undertrykker-stat
 • Av sionisme, rasistisk tenkning og ideologi
 • Av makter som støtter Israel –USA og andre: også av det offisielle Norge

HISTORIKK
Venner – vi må trekke fram det som er sannheter i konflikten:

 • Det er en israelsk konflikt – ingen «Palestinsk»-konflikt
 • Israel er årsak til konflikten
 • Israel har okkupert Palestina og tatt over – stjålet – landet
 • Israel har etablert seg på palestinernes jord
 • Israel har fordrevet palestinere – nærmere en million mennesker – for å lage sin israelske stat
 • En rasistisk, apartheid-stat

Venner –

 • Dette er historiske kjensgjerninger
 • Forsøkt av noen å bli glemt i dag
 • Det er historisk sant

 FRED I PALESTINA
Skal man skape fred i Palestina, må en ta dette med seg:

 • Staten Israel som apartheid må opphøre å eksistere, eller endre karakter til en demokratisk stat, med like rettigheter for alle
 • Rasisme og apartheid i Israel må opphøre
 • Palestinske flyktninger, fordrevet av Israel, må kunne vende tilbake

FRAMTID
Er dette mulig framtid?

 • Det er ingen annen mulig framtid for fred i Palestina
 • Det vil ta tid, ja visst!
 • Det er vei å gå
 • Nye kriger kan ligge i veien
 • Rettferd må bli tatt til følg.

KONKLUSJON
Vi minner om, og påpeker dette:

 • Palestina har en mer enn tusen år gammel historie
 • Palestina skal også ha en framtid

Kjære venner:

 • Vi gjentar dette
 • På denne Jordas Dag – i solidaritet med Palestina


Trond Ali Linstad

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop