Israel

Sivilbefolkning og okkupanters rettigheter

Jens Saugstad forsøker igjen – i Klassekampen 31. juli – å bruke menneskerettigheter til å begrunne fordømmelse av Hamas i rakettangrep mot Israel. Tesen hans er denne: «Israel har rett til å forsvare seg.» Og: Israel har «en ubetinget plikt til å beskytte egen sivilbefolkning» mot rakettangrep».

Spørsmål til Saugstad: 1.Om Israels rett til å forsvare seg: Israel okkuperer Sør-Libanon, driver ut den libanesiske befolkningen og flytter inn israelske settlere – hvilket er sionistisk tenkning – og blir møtt av Hezbollah som skyter raketter inn mot israelske installasjoner, okkupanter og settlere: Er dette mot «menneskerettighetene»? Og: Vil det være uttrykk for «jødehat» – som Saugstad antas å ville hevde?

Nytt spørsmål: 2. Forsvar av Israels sivile befolkning: Hvem dreier denne «befolkning» seg om? FNs Hovedforsamling har slått fast palestinske flyktninger rett – de ble drevet ut ved etnisk rensing av Israel – til å vende tilbake til sine boliger og eiendommer i Palestina /Israel. Det er en «menneskerett». Flyktningene skal være del av den samlete befolkning i disse områdene, okkupert av Israel – og som Israel har ansvar for «menneskerettighetene» til.

Israel nekter dem retten! Tvert om – Israel fortsetter å bombe og fordriver dem: deler av «sivilbefolkningen» i det som skal være Palestina/Israel! Israel gir dem ikke plass – de er feil «befolkningsgruppe». Saugstads kommentar?

Et siste spørsmål: 3. Velkjent britisk historiker Arnold Toynbee har sagt: Hele Israel er medansvarlig for massakre og fordriving av palestinske arabere fordi de har tatt land og eiendommer som legalt og rettmessig fortsatt tilhører araberne. Mitt spørsmål: Endrer dette disse okkupantenes «sivile» status? Hva mener Saugstad?

Artikkelen ble refusert i Klassekampen.
P.S. Minner om dette: Klassekampen er ingen virkelig venn av palestinerne. Klassekampen om Palestina-Israel er platt plankekjøring.(Se www.koranen.no Og: Frikanalen. Trond Alis Kvarter.)

Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop