Israel

Staten «Israel» har herjet i palestinske Jenin

Norske «israelvenner» støtter og refuserer kommentar

Bjarne Bjelland skriver i Vårt Land, tirsdag 18. juli, om «Israel og Jenin». Hvor blind går det an å være! Når man er forutinntatt i et dogmatisk syn om det tema man skriver, ender det galt. Som når Bjarne Bjelland anfører om «To-statsløsningen» er «død og begravet», og i artikkelen gir palestinerne – eller snarere «terrorgrupper og andre islamske militante organisasjoner» – skylden for dem låste situasjonen. Med bind for øynene. Mens «Israel» har virkelig skyld.

Kanaaneerne bodde i landet

To-statsløsning? Umulig med israelsk tenkning, betinget i israelsk Torah-tenkningn! Som kanskje også Bjarne Bjelland deler? For blir ikke israelittene lært dette: «Du skal ikke slutte pakt med dem som bor i landet!» (2 Mos 34,15) Det var «kanaaneerne» som bodde der». (1 Mos 12,6) Landet «fløt av melk og honning». (4 Mos 13,27). Israelittene ble lovet landet – ikke på grunn av israelittenes rettferdighet, men fordi folkene i landet hadde gjort urett. (5 Mos 9,4) Israelittene selv var «et stivnakket folk». (5 Mos 9,6)

Betinget løfte

Landløftet var betinget! Det forutsatte at israelittene «lyder Herren, Guds bud og forskrifter» og «vender om til Herren, Gud,» av hele sitt hjerte og hele sin sjel. (5 Mos 30,10) Herren sa til Moses om israelittene: «De kommer til å forlate meg å bryte den pakten jeg har sluttet med dem. Da, når det skjer, skal min harme flamme opp mot dem. Jeg vil forlate dem og skjule ansiktet for dem, og de skal bli fortært. Mange ulykker og stor nød skal ramme dem.» (5 Mos 31,16) 

Israelittene en falsk og vrangsnudd slekt

Israelittene var «en falsk og vrangsnudd slekt»; «uten troskap» (5 Mos 32,20) – og vendte seg fra Gud. «For i min harme har jeg tent en ild, den brenner helt til dødsrikets dyp.» (5 Mos 32,22)

Hvordan var det israelittene brøt pakten med Gud? De vendte seg om til å dyrke andre guder. «Dere skal ikke lage dere noen gud ved siden av meg. Guder av sølv eller gull skal dere ikke lage dere.» (2 Mos 20,23) Israelittene brøt andre av Guds evige lover: Hva med De 10 bud? Der lyder det: «Dere skal ikke slå i hjel.» Med relevans til dagens situasjon i Jenin, om jeg våger? Og: «Dere skal ikke stjele … ikke begjære deres nabos hus … oksen eller eselet eller noe annet som hører deres nabo til.» (2 Mos 20, 13-17) Dagens israelitter har stjålet hele Palestina, med «naboens» (palestinerens) hus, okser og esler og alt annet som hører palestineren til. Israelittene bomber palestinerne – etterkommere til kanaaneerne – som krever rettferd; jamfør Jenin.

Framtredende kristne på «Israels» side

Bjarne Bjelland står med israelitten i dette! Han fremmer israelittenes brudd på «Guds lov».

Refusert: Denne tekst er avviste av de to norske kristne dagsavisene Vårt Land og Dagen.

Trond Ali Linstad er innehaver av ‘Palestinsk fortjenstmedalje’, fra Palestinas Røde Halvmåne, og ‘Jødisk ærespris’, fra Neturei Karta: Jøder mot sionisme og Staten Israel.


Norske kristne personer og ledere har arbeidet frivillig for «Israels» hær.

Av Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop