Internasjonalt

Tysk etterretning går tungt inn for å omskrive Wikipedia. Om styring og sensurering

Tysk etterretning går tungt inn for å omskrive Wikipedia, skriver Knut Lindtner, redaktør i Derimot.no, gjengitt i Steigan.no. Viktig informasjon skal dirigeres og sensureres, som del av en ideologisk strid som pågår både åpent og skjult. Hemmelig etterretning og medhjelpere er aktive for å tilpasse skrevet kunnskap og erfaring med sine egne interesser.

Da passer det å legge til meningsmotstandere og omstridte personer negative betegnelser som for eksempel «konspirasjonsteoretiker», slik Knut Lindtner påpeker.

En egen erfaring kan synes relevant, i all beskjedenhet. Jeg har vist et visst engasjement for Palestina. Wikipedia anfører meg i den anledning som en omstridt person; «kontroversiell», ifølge Wikipedia. Dette skal gjelde min «omtale av jøder», står det. Finnes en negativ betegnelse om meg for Wikipedia å legge til i den sammenheng? Ordet «antisemitt» er ikke langt unna? Wikipedia anfører det indirekte.

Wikipedia siterer fra en artikkel jeg en gang skrev med skarp kritikk av «jøder». De kritiske ord hentes fram og Wikipedia lar ordene stå alene. Disse mine ord og min tilføyelse i samme artikkel sensureres av Wikipedia: «Jeg har omtalt sionistiske jøder. Men for balansens skyld: Blant jøder som ikke er sionister fins noen av de beste jeg kjenner. Det gjelder en del intellektuelle. Men særlig noen religiøse jøder, gudfryktige og fromme. De vil leve med palestinerne i fred, i et fremtidig og fritt Palestina. All ære til dem for det.»

Jeg har flere ganger bedte Wikipedia legge til denne tilføyelse for en balansert framstilling av mine meninger, om hvem jeg «er». Flere andre personer har bedt om det samme. Men Wikipedia avslår. Den framstilte skjevhet gjort av Wikipedia om min person i en viktig politisk og samfunnsmessig sak, skal bestå.

Jeg beklager dette, vil gjerne ha det rettet. Da Wikipedia avslår dette for at det skjeve bildet av meg som Palestina-aktivist skal bestå, til belastning også for andre Palestina-aktivister, har jeg funnet å opprette siden Wikitruth. Dette for et balansert og sannferdig bilde. For Wikipedia er styrt, ideologisk og politisk.

Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop