Antisionisme

Antisemittisme som påskudd for å døyve kritikk av Israel og sionisme

Under påskudd om en «ny antisemittisme» – i fortsettelse av «den gamle», som førte til jødeforfølgelser og gasskamre – forsøker Torkel Brekke i en kronikk i Aftenposten, 3. juli, å døyve en dypere kritikk av staten Israel og sionisme – ideologien til grunnlag for staten Israel – ved å hevde at kritikken i bunnen, eller åpent, er påvirket av antisemittisme. Det er et innspill – og vi kan se det i mange land – for å forsvare staten Israel og sionismen og «spenne ben» under alvorlig kritikk av begge. Hvem vil vel bli beskylt for «antisemittisme»? Bedre å tie.

I kronikken gir Brekke navn til personer, partier og andre instanser som angivelig skal fremme – eller være påvirket av – holdninger bak denne «nye antisemittismen». Mitt navn – og andres – blir nevnt. Brekke viser til boikottkampanjen BDS, partiene Rødt og Sosialistisk Venstreparti – ja, selv «viktige ledere i Den norske kirke» blir trukket frem! Holdningene skal finnes flere steder «i norsk organisasjonsliv».

Jeg kan føye til: Tidligere USA-president Jimmy Carter skrev boka Palestine: Peace Not Apartheid – og ble beskylt for «antisemittisme». Andre deltar i debatter og skriver bøker – og blir kalt «antisemitter». To fremtredende amerikanske professorer, John J. Mearsheimer og Stephen M. Walt skrev viktig bok: The Israel Lobb og US Foreign Policy og blir anklaget for «antisemittisme». Alt for å døyve kritikk av Israel og sionismen. Den israelske, jødiske historiker og professor Ilan Pappe som har skrevet viktige bøker: The Ethnic Cleansing of Palestine og The Biggest Prison on Earth – blir fordømt av sionister og kalt «selvhatende jøde». Løft ikke hodet til kritikk!

Jeg selv, ansett av Brekke som «antisemitt», er innehaver av «Jødisk Ærespris», gitt av den verdensomspennende bevegelsen Neturei Karta: «Jøder mot sionisme og staten Israel», for «arbeid for palestinere og jøder, som det heter i prisen.  Og «for å se forskjellen mellom jødedom og sionisme».

Jeg utfordrer gjerne Brekke til debatt om temaene i Aftenposten eller andre steder, for eksempel i mitt eget TV-program på Frikanalen, “Trond Alis Kvarter”. Kritikken av «antisemittisme» må avvises.

Artikkelen ble trykket i Aftenposten nå etter flere samtaler med debattredaktør som ville forkorte innlegget, overskrift ble endret.

Vi ser tilbake: Kongens fortjenstmedalje til Trond Ali Linstad (2012) ble trukket etter sionistisk press fra personer og instanser i Norge og i utland.
Årsak var påstand om «antisemittisme».

Jødisk Ærespris

Jødisk Ærespris til Trond Ali Linstad fra anti-sionistiske jøder.

Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop