Sionistisk jødedom

Sionistisk jødedom

Sionisme er rasisme

Er Ervin Kohn rasist? Ervin Kohn, 2. nestleder i Antirasistisk Senter og leder av Det mosaiske trossamfunn, har en kronikk i Klassekampen 9. november mot èn...

Sionistisk jødedom

Den liberale sionist

Hva betyr det egentlig når noen sier de er en liberal sionist? Hvem er den liberale sionist? Og hva betyr det? Hvem er den liberale sionist? Dette er noen...

Sionistisk jødedom

Jødene og staten Israel

Hvis vi ønsker bedre å forstå politikken til det «jødiske» Israel. Og jøders holdning til, blant annet palestinerne. Hjelper det da å se på jødisk...

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop