Sionistisk jødedom

Den liberale sionist

Hva betyr det egentlig når noen sier de er en liberal sionist? Hvem er den liberale sionist? Og hva betyr det?


Hvem er den liberale sionist? Dette er noen viktige trekk:

Personen er egentlig sionist. Det betyr:

– Han/hun mener jøder må ha en egen stat.
– Det må være en stat primært for jøder: De må ha flertall i staten.
– Arabere/palestinere må være i mindretall. Men når det er ivaretatt, kan de også gis noen rettigheter.
– Araberne/palestinerne har egentlig ingen rett til denne staten, som skal være jødisk.
– Det var egentlig riktig (om de har noen mening) at araberne/palestinerne måtte (drives) vekk, for å få etablert den jødiske staten.
– Saten er for alle jøder, som fritt kan «vandre inn» og etablere seg i staten, med fulle rettigheter (som ikke gis arabere/palestinere).
– Eksklusiviteten ved den jødiske staten må ivaretas og sikres.
– «Alle» er egentlig mot jøder, og antisemittisme kan ikke utryddes, så det er nødvendig for jøder å ha en egen stat (en ghetto-stat, eller en jødisk «festning»), for å kunne sikre seg.
– (Gud kan være på deres side.)

Personen er «liberal» sionist. Det betyr:

– Han/hun mener at arabere/palestinere må ha noen rettigheter i staten Israel (men ikke slik jøder skal ha).
– Palestinere/arabere skal ikke direkte drives ut fra staten Israel (men deres antall må kontrolleres).
– Araberne/palestinerne bør kunne få en eget stat, i Gaza og på deler av Vestbredden.
– Det meste av erobret jord i Palestina, skal Israel likevel beholde.
– Jerusalem bør Israel ha, men med noen utvidete rettigheter for palestinerne/araberne.
– En to-statsløsning ? adskilt for jøder og palestinere/arabere – kan være en rimelig løsning.
– Noen palestinske flyktninger kan eventuelt få lov til å vende «hjem», men bare til den nye palestinske staten (og fortsatt ikke til «Israel»).
– Dette skal kunne gi fred i regionen.
– Og hvis ikke, er det i hovedsak palestinerne/arabernes skyld.
– Kritikk av staten Israel er lett og overflatisk, fra den liberale sionist, og gjelder kun sider ved politikken. Grunnleggende sett er lojaliteten hans/hennes knyttet til den israelske staten.

Konklusjon:

Grunnleggende urett skal bestå! På overflatisk vis tror en dette skal gi fred. Den liberale sionist kaster blår i våre øyne, og pressen følger gjerne opp. Men det er sionismen, i alle former, som må bort! Da først, kan det bli fred i Palestina.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop