Sionisme

Sionisme er ”en forbrytelse mot menneskeheten”

Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan talte nylig på et møte i FN-regi i Wien, og uttalte dette: Sionisme er en forbrytelse mot menneskeheten. (Aftenposten 2. mars 2013.)


Hva er så sionisme? Jo, sionisme er det ideologiske grunnlaget for staten Israel! Israel er en sionistisk stat! Sionisme hviler på den idé at jøder er ”spesielle”, og at jøder derfor ikke kan leve sammen med andre i de mange land i verden, men må samle seg i en egen, ”jødisk” stat for å ivareta sin ”jødiskhet” og motvirke et evigvarende jødehat som skal følge av det særegne ”jødiske”, det vil si av jødene selv.

For sionismen er jødehat ”rasjonelt”, og svaret på jødehat er å etablere en egen jødisk stat, forsvart med våpen, og om nødvendig også atomvåpen.

FNs hovedforsamling vedtok i sin tid at sionisme er en form for rasisme. Vi kan kanskje si: omvendt rasisme. Men FN-vedtaket ble trukket etter massivt press fra USA og Israel. (United Nations General Assembly Resolution 3379 and 4686)

Sionismens rasisme har i flere tiår gitt seg utslag i Palestina, og først og fremst mot palestinerne. De ble drevet bort, med vold og terror, for å gi plass for den ”jødiske” staten. Landet deres ble tatt av sionistene. Deres jord, hus og eiendeler ble også tatt, og besittes i dag av ”jødiske”, sionistiske innvandrere. Palestinere som ble tilbake i den sionistiske staten, Israel, behandles som andre klasses innbyggere. Slik fungerer den sionistiske rasismen ? ”en forbrytelse mot menneskeheten”.


0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop