Israel

Johan Galtung er død

Johan Galtung (1930-2024) er død. Han var verdenskjent sosiolog og fredsforsker, skjønt mer enn det. Han hadde kunnskaper som ga han tanker om framtiden – og om nåtiden, som har satt spor Først om hans bakgrunn.

Bakgrunn og familie
Johan Galtung ble født 24. oktober 1930 i Oslo. Han tilhører den yngre norske slekten Galtung, kjent siden 1519, som tidligere ble regnet som adelig, men hvor adelskapet senere er blitt ansett å ha falt bort på grunn av ulikebyrdige ekteskap ved at en levde i bondestand. (Wikipedia)

Fredsforskning
Johan Galtung regnes som grunnlegger av freds- og konfliktforskningen. Han har bidratt til over tusen artikler og mer enn hundre bøker. Han har reist rundt i verden med opphold i mange land og har mottatt i alt ni æresdoktorater.

USA – «vår nærmeste allierte»
Galtung var dristig og konkret i sine spådommer Galtung er kjent for sin beskrivelse av USA som samtidig en republikk og et imperium, og sin spådom om at «USA-imperiet» ville gå under rundt 2020.

USA og Norge
Han hevdet at USA bestemmer norsk utenrikspolitikk og at Norge kan betraktes som okkupert av USA på dette feltet. (Wikipedia)

Om USA
Johan Galtung skrev om USA


Jøder og «Israel»
Johan Galtung hadde meninger om jøder og «Israel». Han hevdet jøder hadde kontroll over USAs medieverden, og mer enn det: Galtung mente seks store jødiske selskaper kontrollerte 96% av verdens medier. 

Galtung hevdet i tidsskriftet Humanist at jøder styrte store deler av USA. Han ble kalt «antisemitt», noe han bestemt avviste.

Han mente folk kunne lese Sion’s Vise’s Protokoller, et antatt falsk skriv om jøders plan for å vinne verdensherredømme. Galtung ble kalt «antisemitt», men svarte det var «vås og vrøvl». Galtungs uttalelser ble ansett som et forsøk på å bryte ned akademiske tabuer. Kan også trengs i dag.

Fredsforsker for boikott
Galtung trodde på boikott som metode, og trakk fram Sør-Afrika som eksempel. Det at verden ikke ville ha sørafrikanske epler skremte sørafrikanerne, mente han, selv om den økonomiske virkning var veldig liten.

Vis handling
Galtung kvitterte for en lang og intens applaus på et møte med følgende ord: «Applaus forplikter, omsett en del av det i handling!» 

Sitater fra Johan Galtung
«Den offentlige henrettelse av to bygninger i New York – som jeg tar avstand fra – hadde til hensikt å bringe fram budskapet ‘Vi er trampet på’”.

Om Norges rolle i Irak: «Problemet er ikke den humanitære hjelpen, men at de norske hjelpearbeiderne har uniform.»

«Vi er trampet på»
Palestinerne kan si det, okkupert og undertrykt av «Israel» i mer enn 70 år. Det er en grense for det.

Av Trond Ali Linstad

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop