Norge

Erindringsforskyvninger

Under denne overskriften skrev Håkon Harket nylig i Vårt Land, om vurderinger bak FNs vedtak av 1947 med støtte til opprettelsen av staten Israel. Lå moralske vurderinger bak? En omsorg for jødenes skjebne? Var det skyldfølelse for jødene som var bakgrunn for FNs forslag om å dele Palestina?


Håkon Harket svarer selv, nei. Og det har han rett i. La oss ta en annen forestilling, om at FN ved sitt vedtak fastslo en historisk ?rett? for jødene til å lage en stat i Palestina. Den påstanden finner man i Uavhengighetserklæringen for Israel, og vides ut til å bli en ?ugjenkallelig erkjennelse? av det jødiske folkets ?rettighet?, til en egen stat i Palestina, står det. Men det er ikke riktig, det heller.

Håkon Harket antyder det selv: Det var rent politiske overveielser som fikk støttespillere av delingen til å stemme for den. Britenes og russernes interesser blir nevnt.

Men hva med USAs interesser? USA presset hardt for deling! Forsvarsminister James Forrestal skrev selv i sine dagbøker, hvordan USAs ?overtalelse og press? i forhold til andre nasjoner, for at de skulle stemme for deling, ?grenset til en skandale?. (The Forrestal Diaries, side 363.) Ja, politiske interesser lå bak.

Det er viktig å minne om dette, når det gjelder opprettelsen av staten Israel, for rett erindring av hva som virkelig skjedde.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop