Norge

Israel og krigen i Irak

Klassekampen bruker tolv sider 19. mars i anledning tiårsdagen for USAs angrep på Irak. Det meste av stoffet dreier seg om USA bedrag for å finne et påskudd for krigen. Men lite sies om grunnene for krigen ? hvorfor ønsket man den?


Redaktør Braanen berører det spørsmålet i sin lederartikkel, der han sier invasjonen dreide seg om dette: en sjåvinistisk stormakt som gikk til krig for å innføre sin egen orden i et annet land. Men det kan være for enkelt.

Hvorfor invaderte USA Irak? John J. Mearsheimer, professor i statsvitenskap ved universitetet i Chicago, og Stephen M. Walt, professor i internasjonal politikk ved Harvard universitetet, stiller det spørsmålet i boka The Israel Lobby and US Foreign Policy, en bok alle med interesse for Midtøsten bør lese. Visst var det flere grunner! Men de to professorene skriver i boka at uten innvirkningen fra den israelske lobby, «ville krigen med all sannsynlighet ikke ha skjedd».

Braanen navngir «krigsherrene» i USA: George W. Bush, Donald Rumsfeld, Dick Cheney og Paul Wolfowitz. De to professorene navngir flere: Douglas Feith, Richard Perle og andre. Professorene omtaler disse og flere som «den proisraelske harde kjerne i USA», som var «de viktigste drivkrefter bak Irak-krigen».

Igjen kan man spørre: hvorfor? Professorene svarer at krigen mot Irak, klart var knyttet til Israels sikkerhetsbehov. Og de sier videre: «De grupper som arbeidet for krig mente at man ved å fjerne Saddam Hussein ville fremme USAs og Israels strategiske posisjon, og fremme en prosess av regional endring til fordel for både USA og Israel.»

Israel må også trekkes med, når man diskuterer Irak-krigen!


0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop