Israel

Israel er en rasistisk stat

ISRAEL

Dette er viktig når det gjelder Midtøsten, nå anført i et FN-dokument: – Israel har etablert et apartheid regime som påvirker hele det palestinske folket. Videre: – Israels politikk, praksis og tiltak for å håndheve et system av rasediskriminering, truer regional fred og sikkerhet. (“Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid. Beirut, 2017.) Det bidrar til forståelse av konflikten; hva Palestina-Israel spørsmålet dreier seg om. Israelsk rasisme ligger i bunnen.

Israel er en rasistisk stat slik Sør-Afrika tidligere var det; begge med apartheid som grunnlag. – Hvis man i en stat har en befolkning som skiller seg fra den øvrige, og denne gruppen ikke besitter de samme rettigheter som den øvrige befolkning, taler man om rasisme.  (Gyldendals Store Konversasjonsleksikon.) – Alle mennesker er født frie, likeverdige og likeberettigete uten forskjellsbehandling av noe slag. (FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering.) Palestinerne har ikke «samme rettigheter», og behandles ikke som «likeverdige», i den israelske staten.

Israel skal være en «jødisk stat». (Israels Uavhengighetserklæring.) Israel er ikke en stat for «israelitter»; beboere med statsborgerskap i staten. Da ville ikke-jøder/palestinere kunne ha samme rettigheter. Israel er for én befolkningsgruppe (jøder); andre er diskriminert.

Israel har ingen grunnlov, men et sett med «fundamentale lover» (Basic Laws.) Disse gir eksplisitt sionistiske organisasjoner rett til å styre en rekke virksomheter i Israel; for å tilgodese «jødiske interesser». Eksempel:

Den Israelske Landautoritet (ILA) håndterer statlig jord, det svarer til 93 % av land i Israel, «som ved lov er stengt for bruk, utvikling og eierskap av ikke-jøder». (FN-dokumentet over; som etter press riktignok ikke ble offentlig godtatt, men bærer FNs logo.)

Videre: “Staten Israel skal være åpen for jødisk innvandring og for å bringe inn jøder I utlendighet.” (Israels Uavhengighetserklæring.) Israel har absorbert 1 million jødiske innvandrere fra Russland, men nekter å ta tilbake 1 million palestinere som er fordrevet fra Israel.

Å påpeke at Israel er rasistisk, skal nå bli forbudt!  – Israel har med hell drevet lobbyvirksomhet for at kritikk av Israel skal inkluderes i lover mot antisemittisme. (FN-dokumentet.) – Å hevde at staten Israel er rasistisk, skal bli «ny-antisemittisme» og lovbrudd.

Nødvendig å bemerke: – Problemet med Israel var aldri dens jødiskhet; judaisme har mange ansikter, og flere av dem gir solid basis for fred og sameksistens. Problemet er Israels sionistiske, etniske karakter. Sionisme har ikke samme spillerom for pluralisme som jødedom kan tilby, særlig ikke for palestinerne. De kan aldri bli del av den sionistiske stat og vil fortsette å kjempe.» (Ilan Pappe.)

Trond Ali Linstad er innehaver av Jødisk Ærespris fra Neturei Karta; antisionistiske jøder, og har Palestinsk Fortjenstmedalje fra det palestinske Røde halvmåne.
linstad@urtehagen.com

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop