Israel

Israel tar seg til rette

Israel har bygget muren; en illegal konstruksjon tvers gjennom palestinske, okkuperte områder. Israel bygger settlementene; ulovlige etter Genéve-konvensjonen. Israel tar mer palestinsk land, og driver bort palestinske innbyggere. Israel er i seg selv en rasistisk-stat, med lovbestemte skillelinjer mellom befolkningsgrupper.


Og Israel – slipper stort sett unna med det! Hvordan kan det være slik?

Ingen klar tale
Når hørte du sist en norsk politiker med en viss posisjon, snakke kritisk og fordømmende ? seriøst, altså ? mot Israel? Og når skrev en større norsk avis, ved viktige redaktører ? åpent og klart mot Israel? Nei, de går frem på filttøfler! De tør ikke snakke skarpt og entydig! Kun en «balansert» kritikk kan noteres, når forholdene blir for i øyenfallende.

Sionister
Dette fordi mange av dem er sionister. De støtter grunnleggende sett, den israelske staten, og med det som ligger i bunnen for den:

Fordrivingen av det palestinske folket («helst vil vi ikke snakke om det, men det som skjedde var nok nødvendig»)
okkupasjonen av palestinsk land («vi liker det egentlig ikke, men Israel må også ha armslag der hvor de eksisterer»)
nye settlement på palestinsk mark («dette er ikke pent, og fremmer ikke fred, men partene må vel selv forhandle seg til en løsning»)
den systematiske diskriminering i Israel selv («Israel er jo et demokrati, på en viss måte, og jøder må kunne lage sin egen stat»).

Dette sier de! Og taperne er palestinerne; som blir fratatt deres eget land; fordrives; må leve som flyktninger; periodisk blir terror bombet, for at de skal holde seg i ro; og må se settlere rundt seg, ta over både land og vann!

Sionistisk lobby (sekulær, jødisk og kristen)
Opposisjonell og klar fordømmelse av Israel, er ikke «inne». Det er ikke et «passende» standpunkt! Klare artikler settes til side; redaksjonen, og særlig redaktøren, kanskje, minner om det. «La oss heller snakke om noe annet.» Skjønt litt kritikk kan være høflig, for så mener man å ha sitt «på det tørre».

Politikere er ofte opportunister; de ser hva som tjener dem. De er også redd «upassende» standpunkt; de kan tape innflytelse, og stemmer på det! Få er de som tør å si fra, med klar stemme; om hva som er rett og urett!

Og i kulissene er det en lobby; av innbitte Israel-venner! Mange av dem er det ganske bevisst.
Det er sekulære blant dem («vi må jo huske på holocaust», som om det er noe forsvar for urett!)
jøder er ofte bestemt, for Israel (deres jødiske identitet er ofte knyttet til den israelske staten, med bånd det for mange er vanskelig å frigjøre seg fra)
og så er det fundamentalistiske (og mindre fundamentalistiske) kristne; som ofte med Bibelen i hånd, forsvarer Israels urett.

Vokt dere for den lobby! De skal gjerne spenne ben under deg; sette et stempel på deg; fremme at du skal ende i taushet. På urettmessig vis.

Rettferd for Palestina
Hvordan skape rettferd for Palestina?
Historien må erkjennes! Den begynte ikke i går; men bærer i seg
fordriving av et folk. Den urett må gjøres om! Palestinske flyktninger må få vende hjem!
Til historien hører også den nåværende staten Israel okkupasjon og kolonisering av Palestina! Skal det aksepteres (og «glemmes»)?
Sionistisk rasisme og eksklusivitet i staten Israel må avdekkes og fordømmes!

Og, med dette som grunn:
Israel som sionistisk stat må opphøre å eksistere!
Folk i området må gis like rettigheter; palestinere og jøder
Sør-Afrika kan være en «mal»; rasistiske hvite, og undertrykte sorte, fant til slutt en måte å leve på sammen
Det kan tenkes en to-nasjonal stat; av palestinere og «israelere», på veien mot en endelig løsning.

Israel tar seg til rette
Dette skrives, under bildet av muren (over). Der Israel har tatt seg til rette. Det skrives med bakgrunn i en ny notis, i en utenlands avis, om at Israel nå har bestemt å bygge 243 nye boliger for jøder i det okkuperte (Øst-) Jerusalem! Fortsatt i strid med all internasjonal rett! Men i samsvar med sionistisk, rasistisk og ekspansiv tenkning!

Og som konklusjon: Det er sionismen; ideologien, drivkraften – som må bekjempes! Uten det kommer vi ingen vei.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop