Norge

Ja, det er alvor nå!

Aftenpostens redaktør Harald Stanghelle skriver i Aftenposten, lørdag 28. februar, under overskriften «Det er alvor nå!» om det voksende jødehat i Norge. Ja, det er alvor nå!


Spørsmål blir, hvordan å bekjempe det? Vi må rydde i noen begreper!

Når Israel bomber Gaza, står ikke nødvendigvis «jøder» bak! Fokus må være på sionisme, den ideologi Israel hviler på. Samtidig må vi kunne innse at å være mot den israelske staten, ikke nødvendigvis betyr å være mot «jøder»! Det må vi gjøre klart.

En landsrett i Danmark har gjort det! En kritisk person til Israel (anti-sionist) ble anklaget for å være mot jøder (anti-semitt). Men anklageren ble dømt, for ikke å skille mellom de forhold! Retten ga denne juridiske tolkning av tre relevante begreper: Zionisme, som den mening at det jødiske folk har rett til en suveren stat, et jødisk hjemland, i det som betegnes som Det hellige land; anti-sionisme som det syn at en stat i det området ikke kan reserveres for jødene alene, men at også andre befolkningsgrupper har en rett til statsborgerskap; og anti-semittisme som fellesbetegnelse på holdninger som gir uttrykk for jødefiendtlighet. (Ålborg landsrett, 1982.)

Vi skal bekjempe jødehat i Norge! Men må vite hva vi forholder oss til! Det vil være til hjelp, for både den ene og den andre, i å klargjøre hva vi tenker og mener! Veien skal ryddes i denne viktige kamp; mot voksende jødehat rundt oss. Med kunnskap om det som skjer.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop