Internasjonalt

Ja til iransk flåte

Iransk flåte til Gaza? Så flott! Det vil sette fokus på konfliktens virkelige karakter, og minne om at Israel er en illegitim stat.


Israel er en særegen konstruksjon, slik Sør-Afrika tidligere var det, med rasisme og eksklusivitet som gjennomgangstema. Israel er en settlerstat, skapt ved kolonisering, i hovedsak fra Vesten. Les avisenes omtale av ?israelerne?, som de kalles; deres fedre er fra USA eller Frankrike, og deres mødre fra Nederland eller Canada, står det. Eller fra tilsvarende land. Om de ikke selv kommer derfra. De tok palestinernes land, og lagde denne statsdannelsen ?Israel?. Iranerne skal minne oss om dette, om de styrker sitt nærvær i regionen! Palestinerne er kjent med den sannhet, som vi i Vesten vil glatte over.

?Israelerne? ? ja, hvem er vel det? Tjue prosent av innbyggerne i ?Israel?, er palestinske arabere. Er de også ?israelere?, som nå vil sulte ut ? palestinerne? Eller er ?israelerne? en annen gruppe; i hovedsak jødiske settlere? Så må vi kunne si det!

De har satt Gazas befolkning ?på diett?, smiler de. For dét er en hensikt med blokaden, å undertvinge den palestinske befolkningen, til ettergivenhet for egen politikk. Og for å få den til å vende seg mot Hamas, den folkevalgte, islamske bevegelsen. I dette har de støtte fra Vesten. Ja, medregnet Norge.

Men blokaden virker mot sin hensikt, sier Jonas Gahr Støre. Den bidrar til å styrke Hamas! I tillegg til all den lidelse som den påfører palestineren. Nå ønsker han å ?lette? blokaden. Men hvorfor ikke å heve den?

Iranerne vil kreve det! Så få dem inn på banen. La noen snakke sant, om konfliktens virkelige vesen! Iranerne vil tale Hamas sitt språk. Og Hamas er folkevalgt. De kjenner palestinernes rett.

Nå er fokus på at Gazas befolkning, må få mat, medisiner og sement. Og det bør den, så absolutt! Men konflikten endres ikke synderlig ved det. Vi må inn i dens dypere vesen, som angår ?Israels? karakter. Så lenge ?Israel? består, blir det ikke fred! La iranere til stede, minne om det.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop