Norge

Obama går ikke til kjernen

Dagsavisens korrespondent Roger Hercz skriver i denne avis 6. april, under overskriften ?Obama går til kjernen?, om Obamas forventete steg for en fredsavtale i Midtøsten. Både israelere og palestinere skal nå måtte gi ? og ?ta et oppgjør med egne politiske tabuer?, skriver Hercz.


En digresjon: Israelerne som sitter med 80 % av Palestina skal måtte ?gi?, og palestinerne som kun har tilbake 20 % av Palestina skal måtte ?gi? ? for de to skal kanskje behandles likt? Men til det Hercz skiver om politiske tabuer:

Israel mener å ha rett til hele Jerusalem, det kravet har vært reist av samtlige israelske statsministere, i hvert fall siden Jerusalem ble okkupert. Ja, for vi glemmer kanskje at hele Jerusalem er okkupert av Israel, både den vestlige og den østlige delen? Ingen stat av betydning har godkjent den okkupasjonen, og derfor heller ikke flyttet sin ambassade til byen. Hercz skriver om hvor hellig byen er for jøder, og hvilket offer det derfor er for Israel å kanskje måtte dele byen. Det skulle være konsesjonen fra Israel. Men han omtaler ikke hvor hellig byen er for palestinerne ? kristne og muslimer. Det er ikke noe offer for dem eventuelt å gi halvparten av Jerusalem til Israel?

Israels offer unnagjort, så tar han fatt på palestinerne. Deres ?politiske tabu? som de må ta oppgjør med, ifølge Hercz, er flyktningenes rett til å vende tilbake til de områder som de ble fordrevet fra, i det som nå er Israel. Slik lar korrespondenten makten rå. I følge FN er Jerusalem okkupert, og det gjelder for hele byen. Videre har FN en rekke ganger slått fast palestinernes rett til å vende tilbake til sine landområder. Begge deler kan vi sette til side, når Roger Hercz ? eller var det Obama? ? vil gå til ?kjernen?.

Det som her blir omtalt som ?kjernen?, er egentlig ganske sekundært. Men det viser hvor langt den ene parten ? Israel ? er kommet i å etablere fakta, og derved sette dagsorden for en ?løsning?. Palestinernes grunnleggende rettigheter er av mindre betydning. Derfor vil ikke de innspill som Hercz omtaler, i virkeligheten kunne gi fred.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop