Palestina

Opprøret er rettferdig

La oss minne om en grunnleggende sannhet: Det er rettferdig å gjøre opprør!

Det er rettferdig å gjøre opprør, for den som er undertrykt! Det er rettferdig å gjøre opprør, for den som er fratatt sitt land! Det er rettferdig å gjøre opprør, for den i landflyktighet!

Det er kort sagt, rettferdig å gjøre opprør – for palestinerne, som lever under israelsk okkupasjon eller i landflyktighet, og er blitt fratatt sitt land!

Det palestinske opprøret er rettferdig.

Det sier all fornuft. Det sier vår rettferdighetsfølelse. Det sier også FN, som har pekt på: At det er rettferdig å gjøre opprør for folk under fremmed dominans (res. 3070).

FN har videre uttalt:
– At det palestinske folket har rett til uavhengighet.
– At palestinerne er nektet grunnleggende rettigheter.
– At palestinere som er blitt fordrevet, har rett til å vende tilbake. (Res. 3236)

Det er Israel, sier FN, som har hindret palestinerne i å utøve sin rett (res. 3089).

Det palestinske opprøret, mot Israel, er rettferdig!

Okkupasjon

Palestinerne har tapt 80 % av Palestina, som er tatt over av Israel. 20 % er tilbake, Vestbredden og Gaza. Men her også bygger Israel settlements, og krever at de skal godtas.

Israel – okkupasjonsmakten – vil ha palestinerne i kne. Men palestinerne har rett til å kjempe. De har rett til å slåss mot settlerne, mot de israelske soldatene, mot dem som har tatt deres jord og land.

Det er den israelske okkupasjonen som er problemet, og som må opphøre. Det er ikke palestinernes motstand!

Men palestinerne skal undertvinges, og Israel bruker terror for det. Ja, en ledende representant for FNs Menneskerettskommisjon, Mary Robinson, uttalte nylig at Israel terroriserer palestinerne. Hun krevde stans i den israelske terrorismen. (Independent, 08.12.01)

Det er et rettferdig krav.

Palestinerne har rett! Opprøret er rettferdig.

Det er viktig av vi innser dèt.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop