Norge

Sentimentalt om ”palestinere”

Vivian Brattsti Sørensen, leder i Agenda X skriver i Ny Tid, 23. desember ? sentimentalt, synes jeg ? om palestinske asylsøkere, som i en teltleir i Oslo, ?lever i frykt for forfølgelse ved retur til hjemlandet? (Gaza).


Mitt svar til dem, vil være dette: Dere bør snarest reise hjem! Jeg har flere ganger kjørt fordi leiren, og sett et banner de har slått opp: ?Alle har rett til et sted å være?, står det. Jeg spør: Hvor bør de palestinere være? Jo, i Palestina! Der har de en rolle å spille.

De kaller leiren en ?palestinsk flyktningeleir?. Hvilken forhåning, av de virkelige flyktninger som det blir henvist til! De egentlige flyktningene, seksti år i leire i Jordan Libanon og Syria, har det anstendige mål at de vil tilbake til sitt hjemland, Palestina, som de er fordrevet fra. Denne håndfull ?flyktninger?, derimot, vender ryggen til sitt eget hjemland, for å søke lykken andre steder. Deres mål er hånd i hanske, med den okkupasjonsmakt, Israel, som vil ha palestinerne bort.

Jeg snakket en gang med en palestinsk leder, den gangen sjef for PLOs planleggingskontor i Beirut. Han sa: Uansett hva palestinere gjør, eller ikke gjør, så må de forbli i Palestina! De må styrke sine røtter i landet, og ikke vike i dét! Det er den sterkeste konfrontasjonen, i forhold til okkupasjonsmakten Israel.

Palestinerne ved Jakobskirken: Jeg stoppet en dag og spurte hvorfor de er i den ?leiren?. De føler seg ikke ?trygge? i Gaza, ble det svart. Nei, hvem gjør vel egentlig det? Med trusselen fra Israel over hodet? Derfor, de palestinere det gjelder: De bør snarest reise hjem.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop