Norge

Ikke «mirakel» – men rettferdighet

Avisa Vårt Land blunder for urett.

Vårt Land bruker lørdag 25. mars ni sider – deriblant hele første siden – til å presentere avisas syn på Palestina/Israel-konflikten. Det må selvsagt gå galt. Avisas hoved overskrift på første side er «Trenger mirakel i Midtøsten.» Men det trengs intet «mirakel» i Midtøsten; kun rettferdighet.

De lukker øynene for dette, de som kaster ut ønsker om «mirakler». De fjerner seg fra den virkelige situasjonen; lettere å snakke seg bort, sette til side grunnleggende problemer, blunde for undertrykking og urett. Avisas utgangspunkt er gitt, uttrykt i en annen hoved overskrift: «Kampen om Bibelens land.» Er dette situasjonen, vet vi hvem avisa vil identifisere seg med. I hvert fall ikke palestinerne; som blir fratatt land, fordrevet fra jord, behandlet som mindreverdige borgere i dette «Bibelens land»; legitimert ved gammeltestamentlige skrifter.

Er dette den kristne forståelsen av Palestina/Israel-konflikten? Er det rart kristne får problemer i Midtøsten. Skjønt kristne palestinere syrere, irakere avviser den «forståelsen»! De ser den grunnleggende uretten, og står på palestinernes side. Vårt Land har noe å lære.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop