Israel

Israel – en illegitim stat

En kritikk av Israels ideologi, vil den også ramme andre stater i regionen? Nei, den israelske ideologien er særegen, og har skapt en spesiell stat, Israel. Den fører en særegen politikk, og har sin spesielle historie, sprunget ut av en viss type jødedom, som man må kritisere. Noen vil “normalisere” Israel. Men det er et håpløst prosjekt.


Israel er ingen “normal” stat, på linje med andre i regionen. Israel er en konstruert enhet, ved å skulle være et samlingssted for innvandring, av jøder fra alle land. Staten skulle være et “fristed” for jøder, og bli en “jødisk” stat, på et territorium som var bebodd av ikke-jøder (arabere; muslimer og kristne).

Store deler av den opprinnelige befolkningen ble derfor drevet ut. Landet ble tatt over av innvandrende jøder. De ikke-jøder som ble flyktninger, nektes å vende tilbake, for en slik tilbakeflytting vil være uforenlig med å beholde Israel som “jødisk” stat.

Israel har følgelig all den sorg og urett som er påført palestinerne, “bygget inn i selve sine grunnvoller”, som påpekt av en ikke-sionistisk jøde (Israel Deutcher).

Det fins fortsatt dem som hevder at Israel er “et velfungerende demokrati”. De tar feil. Israel er demokratisk – for jøder. De innbyggere som ikke er jøder, men palestinske arabere, har ikke de samme rettigheter. De er diskriminert på en rekke områder, av grunnleggende betydning for deres liv: I forhold til bosetting og arbeid, ved at det meste av jorda i Israel er forbeholdt dem som er jøder. Og ved Loven om tilbakevending, som gir enhver definert som “jøde” rett til å slå seg ned i Israel, motta statsborgerskap og få økonomisk bistand. Palestinere har ikke den retten. Palestinske flyktninger med røtter i landet fra hundrer av år tilbake, nektes muligheten til å vende tilbake, mens polske, russiske og amerikanske jøder, uten noen slike røtter, gis “rett” til “tilbakevending”, med de privilegier som følger med det.

Israel en apartheid-stat, opprettet ved kolonisering og fordriving. Det er de klare fakta. Og det følger av den rådende ideologien, som er en form for jødedom. Det finnes også andre former, anstendige og moralske. De bør man hente fram.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop