Israel

Israels rett til eksistens

At staten Israel har rett til å eksistere, har lenge vært et udiskuterbart faktum. Det har stått som en selvinnlysende sannhet, urørlig i alle debatter. Men i den senere tid har det dukket opp røster som rokker ved denne sannhet, og ønsker å utfordre den. Spørsmålet er blitt et tema, som man må forholde seg til: I hva ligger statens rett?


Palestinernes valgte representasjon, Hamas, avviser denne retten. Lederne i Iran gjør det samme. Det er et velkjent faktum at store deler av folkene i Midtøsten også bestrider den rett. Mens det internasjonale samfunn, som det heter, hvilket i hovedsak betyr vestlige stater, stiller opp som et ufravikelig krav, respekt for staten Israels eksistens.

Marit Nybakk og Olav Akselsen, ledende talsmenn for Arbeiderpartiet, gjorde det nylig i en artikkel i Aftenposten (- som avviser å ta inn svar).

Så hva gir staten Israel legitimitet? At staten er et faktum, må vi forholde oss til. Men hva – av ”rett” – ligger i bunnen? Man bør kunne reflektere rundt det.

De gjorde det, de jøder som etablerte den israelske staten. Store deler av Israels Uavhengighetserklæring er argumenter for den nye staten.

Det heter om ‘Eretz Israel’ (Landet Israel) at det var ‘fødested for det jødiske folk’. Men er det et sterkt argument, for en ny stat – på palestinernes bekostning? I Balfour-deklarasjonen uttrykte England ”velvilje” for ”et nasjonalhjem” for jøder, i Palestina deres kommende koloni. Men kunne britene forære bort landet?

Jøder er blitt massakrert i Europa! Gir det dem rett i Palestina, til en stat for alle jøder, mens palestinerne må flytte ut?

FNs Hovedforsamlingen vedtok i 1947 en anbefaling om å dele Palestina, i en jødisk og en arabisk stat. Men det var et rådgivende vedtak, og ikke bindende for noen.

Man kan trekke frem et annet vedtak, om palestinernes ”umistelige rett” til å vende tilbake til sine hjem og til sine eiendommer ”som de er blitt forvist og fordrevet fra.” (Res. 3236.) Om fire millioner palestinske flyktninger skulle få vende tilbake til Palestina, eller til det som nå er Israel – til hjem og eiendommer som de ble fordrevet fra – hvilke konsekvenser ville det få for staten Israel?

For å sitere en Israel-kritisk jøde: ”Israel har alle palestinernes sorger bygget inn i selve sine grunnvoller.” (Isac Deutcher) Skal Israel kunne overleve det?

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop