Israel

Israel – en slemming?

Høytstående israelske forfattere og akademikere var nylig samlet til en konferanse i Jerusalem. De diskuterte måten staten Israel blir behandlet på, blant annet her i Norge.


Høytstående israelske forfattere og akademikere, heter det, var nylig samlet til en konferanse i Jerusalem (Aftenposten 27.11). De diskuterte måten staten Israel blir behandlet på, blant annet her i Norge. Israel skal anses som en ?slemming?, ble det hevdet, og dette var et hovedtema på konferansen. Er det lov til å komme med en kommentar, uten av den grunn å bli stemplet som ?antisemitt??

De ledende israelske intellektuelle holdt møtet i regi av en israelsk institusjon. Møtet ble holdt i Jerusalem. Da kan man spørre: Med hvilken rett? Jerusalem er ikke en by under israelsk domene, om disse intellektuelle skulle tro det. Tvert om er Jerusalem en okkupert by, og det gjelder for hele byen. Israel tok den vestlige delen ved krigen i 1948, og den østlige delen ved krigen i 1967. Senere har byen ? hele byen ? blitt innlemmet i staten Israel, tross protester fra hele verden.

Israel prøver systematisk å integrere byen i den israelske staten. De har gjort Jerusalem til sin ?hovedstad?, noe de fleste stater avviser. De flytter sine institusjoner til Jerusalem, og holder møter og konferanser der. Men FN har en rekke ganger fordømt disse israelske tiltak, og understreket at de bryter med Jerusalems internasjonale status. For Jerusalem er okkupert by.

Disse israelske intellektuelle, som er samlet av en israelsk tankesmie, sitter i det Israel-okkuperte Jerusalem, og undres hvorfor verden er kritiske til dem. Er det så vanskelig å forstå?

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop