Israel

Valg i okkupert by: Jerusalem

Det har vært holdt valg i Jerusalem. Valget har skjedd under israelsk styre, det vil si mens byen er okkupert av, og innlemmet i, Israel. Det gjør valget i strid med internasjonal rett.


FN – Hovedforsamling og Sikkerhetsråd – har en rekke ganger vedtatt resolusjoner som ?kritiserer på det sterkeste? (Censures in the strongets terms) alle tiltak iverksatt av Israel for å endre Jerusalems status, og som ?fordømmer? (condemns) Israelsannektering av byen. Valg i Jerusalem, arrangert av Israel og gjort til del av et ?israelsk? valg, blir illegitimt og ugyldig.

FNs kritikk og fordømmelse av Israels handlinger i Jerusalem viser til byens ?status?. Som når Hovedforsamlingen erklærer (Declares) at ?alle lovgivende og administrative tiltak iverksatt av Israel (…) i den hensikt å skulle endre den legale status til Jerusalem, er ugyldige og ikke kan endre denne status (mine uthevinger?). (Res. 31/106.) Eller når Sikkerhetsrådet stadfester (Confirms) ?på klarest mulig vis at at alle lovgivende og administrative tiltak iverksatt av Israel for å endre byen Jerusalem sin status (…) er fullstendig ugyldige og kan ikke endre denne status (mine uthevinger).? (Res. 298.)

Hva er så Jerusalems status i følge internasjonal lov? Den status gjenspeiler Jerusalems enestående posisjon i verden, som religiøst sentrum for halve menneskeheten, av kristne, muslimer og jøder. Jerusalem er hellig ved tro og drømmer, profeter og helgener, guddommelige åpenbaringer og historiske hendelser ? som berører hundremillioner av mennesker, under alle himmelstrøk.

Jerusalems legale status er å være en internasjonalisert by, et corpus separatum under et internasjonalt styre, administrert på vegne av FN. Og Israel kritiseres og fordømmes fordi deres okkupasjon og annektering av Jerusalem er i strid med denne status, vedtatt av FN (Res. 181 (II) av 29. november 1947).

Denne status for byen gjelder for den samlete by, både for den vestlige og den østlige delen av den. Jerusalems vestlige del ble okkupert av Israel under krigen i 1948. Også Israel omtalte denne delen først som?Israel-okkupert område? og la den inn under militær administrasjon. Men snart ble det militære styret avviklet, og gradvis ble det vestlige Jerusalem gjort til del av staten Israel. Knesset (det israelske parlamentet) vedtok den 23. januar 1950 en resolusjon som erklærte at Jerusalem ?alltid? har vært hovedstad i Israel. Og siden den gang har Israel behandlet det vestlige Jerusalem som en integrert del av sitt eget territorium.

De aller fleste stater i verden har ikke akseptert dette, og anser fortsatt det vestlige Jerusalem som Israel-okkupert område. I tråd med dette har de avvist å flytte sine ambassader til Jerusalem fra Tel Aviv, for ikke å gi legitimitet til den israelske okkupasjonen.

Jerusalems østlige del ble okkupert av Israel under juni-krigen 1967. Og tre uker etter okkupasjonen ble også denne del av Jerusalem innlemmet i Israel. Ved dette hadde Israel annektert nesten hele det corpus separatum av Jerusalem definert av FN i 1947 til å være underlagt internasjonalt styre. Israel har tatt byen, i strid med dette FN-vedtak. Men vedtaket er fortsatt gjeldende, og gir byens internasjonale status.

Vedtaket er ikke blitt implementert. Men det endrer ikke ved dets gyldighet. Israels okkupasjon og annektering av Jerusalem (Jordan holdt en stund den østlige delen) bryter FN-vedtaket om byens status, men annulerer det ikke. FN har en rekke ganger fordømt Israels disposisjoner i byen, i stadfestelse av gjeldende vedtak.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop