Solidaritet

Jerusalem – viktig for krig eller fred

I dag er det siste fredag i ramadan, den muslimske fastemåneden. Dagen er erklært som internasjonal solidaritetsdag for Al Quds; Den hellige byen – Jerusalem.


Tusener av mennesker skal delta i stor demonstrasjoner i mange land. Jeg vil sette fokus på byens legale status. FN – Hovedforsamling og Sikkerhetsråd – har en rekke ganger vedtatt resolusjoner som ?kritiserer på det sterkeste? alle tiltak iverksatt av Israel for å endre Jerusalems status, og som ?fordømmer? Israels annektering av byen.

FNs kritikk og fordømmelse av Israels handlinger i Jerusalem viser til byens ?status?. Som når Hovedforsamlingen erklærer at ?alle lovgivende og administrative tiltak iverksatt av Israel (…) i den hensikt å skulle endre den legale status til Jerusalem, er ugyldige og ikke kan endre denne status (mine uthevinger?). (Res. 31/106.) Eller når Sikkerhetsrådet stadfester ?på klarest mulig vis at alle lovgivende og administrative tiltak iverksatt av Israel for å endre byen Jerusalem sin status (…) er fullstendig ugyldige og kan ikke endre denne status (mine uthevinger).? (Res. 298.)

Hva er så Jerusalems status i følge internasjonal lov? Den status gjenspeiler Jerusalems enestående posisjon i verden, som religiøst sentrum for halve menneskeheten, av kristne, muslimer og jøder. Jerusalem er hellig ved tro og drømmer, profeter og helgener, guddommelige åpenbaringer og historiske hendelser ? som berører hundremillioner av mennesker, under alle himmelstrøk.

Jerusalems legale status er å være en internasjonalisert by, et corpus separatum under et internasjonalt styre, administrert på vegne av FN. Og Israel kritiseres og fordømmes fordi deres okkupasjon og annektering av Jerusalem er i strid med denne status, vedtatt av FN (Res. 181 (II) av 29. november 1947).

Denne status for byen gjelder for den samlete by, både for den vestlige og den østlige delen av den. Jerusalems vestlige del ble okkupert av Israel under krigen i 1948. Også Israel omtalte denne delen først som ?Israel-okkupert område? og la den inn under militær administrasjon. Men senere har Israel – i strid med FNs vedtak – behandlet det vestlige Jerusalem som en integrert del av sitt eget territorium.

De aller fleste stater i verden har ikke akseptert dette, og anser fortsatt det vestlige Jerusalem som Israel-okkupert område. I tråd med dette har de avvist å flytte sine ambassader til Jerusalem fra Tel Aviv, for ikke å gi legitimitet til den israelske okkupasjonen.

Jerusalems østlige del ble okkupert av Israel under juni-krigen 1967. Og tre uker etter okkupasjonen ble også denne del av Jerusalem innlemmet i Israel. Slik har Israel tatt Jerusalem ? hele Jerusalem ? mot vedtak i FN.

FNs vedtak er ikke blitt implementert. Men det endrer ikke ved dets gyldighet. Israels okkupasjon og annektering av Jerusalem bryter FN-vedtaket om byens status, men annullerer det ikke. FN har en rekke ganger fordømt Israels disposisjoner i byen, i stadfestelse av sitt vedtak. Vi skal stå fast ved det.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop