Solidaritet

Appell ved en demonstrasjon

Kjære venner!

Nå overkjøres palestinske byer og landsbyer! Den israelske krigsmakten ruller fram. Vi leser om rene massakre. Krigsforbrytelser begås av Israel!

Israel må stanses.

Det er ikke kaos, det som skjer i Palestina, men hendelser som følger sin egen logikk. Israel er i Palestina som okkupant! Palestinerne er okkuperte! Man undertvinger ikke et okkupert folk, motstanden vil vokse! Folket vil fortsatt kjempe, med steiner og håndvåpen, og om nødvendig bruke egen kropp.

Undertrykking vil tilta, og hardnes. Det er dette vi nå ser, når Israel slipper aggresjonen løs, i invasjonen av byer og landsbyer.

Israel må stanses!

Vi retter oppmerksomhet mot Israel! Men glemmer ikke den andre siden. Vi ærer palestinerne som kjemper, vi ærer dem som er såret, og ikke minst ærer vi dem som er drepte, martyrene, som ofret livet for Palestina.

Parolen er å stanse Israel!

Samtidig må vi støtte palestinerne.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop