Artikler

Hitler, nazisme og sionisme

Klassekampen skriver lørdag 30. april om «Antisemittisme-anklager og suspensjoner i Labour». To partimedlemmer – blant dem veteranen Ken Livingstone – er blitt suspendert for angivelig antisemittiske uttalelser. Livingstone uttalte i en TV-debatt at Hitler støttet sionismen før han «ble gal og myrdet seks millioner jøder».


Ken Livingstone har forsvart seg med at han ikke sa at Hitler var sionist, men at Hitlers politikk i 1932 var «å deportere Tysklands jøder til Israel». Men det er jo sant! Som kanskje Klassekampen burde kommentert.

Hitler
Hitler ga selv ordre om å oppmuntre til at jøder flyttet ut av Tyskland- helst ut av Europa – og at jødisk masseutvandring skulle rettes mot Palestina. (Walid Khalidi: From Haven to Conquest. Beirut 1971.) Hitler omtalte sionismen som «en stor bevegelse» som påpekte «jødedommens nasjonale karakter». Hitler fant i sionismen begrunnelse for at jødene var «et folk med bestemte raseegenskaper». (Adolf Hitler: Mein Kampf.) Og Adolf Eichmann fikk på Gestapos vegne, et ansvar for å fremme jødisk kolonisering av Palestina.

Sionister og antisemitter
Klassiske sionister «var enige med antisemitter i at jødene var evige og for alltid fremmede og at drømmen om assimilering ikke var mulig… Det fulgte av dette at det jødiske problemet måtte løses ved å flytte jødene fra der de bodde – fra en unormal situasjon omgitt av hat, til et eget område der de kunne bli en vanlig nasjon», har sionister selv skrevet. (Encyclopedia Judaica , Jerusalem 1971.)

Eller for å siterer Hannah Arendt: «Bevisstheten om den evige og allestedsnærværende antisemittismen har vært den mektigste ideologiske faktor i sionistbevegelsen siden Dreyfus-saken».

Og videre: «I denne bevisstheten ligger også årsaken til den ellers uforklarlige beredviljen hos det tyske jødiske samfunn til å forhandle med nazi-myndighetene i regimets første tid.» (Hannah Arendt: Eichmann i Jerusalem. Pax forlag, Oslo.)

Adolf Eichmann ble sionist
Eichmann leste Theodor Herzls Der Judenstaat – «den berømte sionistiske klassikeren, som straks omvendte Eichmann til sionismen for bestandig». (Hannah Arendt.)

Ta også med dette, om Eichmann som sionist: «Det er bekreftet fra flere hold at han (Eichmann) på 35-års dagen for Herzls død innfant seg til en minnefest i sivilt antrekk.» (Hannah Arendt)

Utvisning før Holocaust
For slik var nazistenes første «løsning» på «det jødiske problemet»: Utvisning fra Tyskland, og Europa! Fra våren 1938 var nazi-regimet «gått fra sin sionist-vennlighet». (Hannah Arendt) Og «løsningen» skulle bli Holocaust.

Historiske fakta blir «antisemittisme»
Ken Livingstone har rett! Nå kastes han ut av Labour-partiet i England for å påpeke dette. Han lider skjebne med mange andre: Påpek sider ved sionismens karakter, og du skal sikkert bli angrepet! Mot-lobbyen er sterk.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop