Norge

Hvem er fienden?

?Kjenn dine venner, og kjenn dine fiender!? Det er et godt prinsipp. Palestinerne må kjenne sine fiender, når Israel raserer Gaza; hvem er det de må kjempe mot?


Israels militærmakt, selvsagt. Men mer spesifikt enn dette: Hva slags ideologi er det palestinerne står mot, hva driver den israelske militærmakten? Hvordan er det de tenker; Israel, og de politiske og militære ledere i den staten? Hvordan vinner de venner, en oppslutning ute i verden? Er det en felles nevner i den israelske fronten? Og hvordan, eventuelt, å håndtere den?

Israel, som etablissement, er fiende. Sionismen, som ideologi, er det samme. Og videre: sionistiske jøder. Dessuten kristne sionister. Men hvordan å forholde seg til – ?jøder?? Det må også analyseres, og blir del av en viktig debatt.

Da kommer jeg med dette innspillet, provoserende for noen, men del av beskjedent forsøk på å finne ut av fiendeleiren. Og hvorfor denne handler som den gjør! For eksempel i Gaza, der den israelske hærens massakre vakte bestyrtelse i hele verden.

The Independet; en britisk avis, internasjonalt anerkjent og respektert, hadde nylig (27. januar) en viktig artikkel om Israels brutalitet i Gaza. I artikkelen skriver avisa at den israelske hærens øverste rabbinat, ga en brosjyre til de soldater som skulle gå inn i Gaza. I brosjyren anførte rabbinatet at alle palestinere er dødelige fiender. Og brutalitet, meddelte rabbinerne, kan være ?en god egenskap?.

?Brutalitet? ble så visst utvist, av israelske soldater! På rabbinernes oppfordring?

Brosjyren som soldatene fikk, siterer den respekterte, jødiske lærde Maimonides, som har sagt, i følge brosjyren, at ?man skal ikke la seg forledet av dårskapen til ikke-jøder, som viser medlidenhet for de ubarmhjertige?.

Og ?medlidenhet?, kan man si, ble i liten grad palestinerne til del!

Avisa siterer rabbiner Arik Ascherman, som er kritisk til brosjyren. Han sier brosjyren er ?svært bekymringsfull? Og mener at brosjyren uttrykker ?en mindretallsholdning i jødedom?.

OK, noterer vi oss: En ?mindretallsholdning i jødedom? er del av fiendeleiren! Da må vel jødedom kunne analyseres? Selv om mange vil legge lokk på det. Venner og fiender må vi være bevisst.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop